Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:54, 18.01.2021 r.

Przyszłość usług dotyczących uzgodnionych procedur

Najnowszy raport IFAC przygląda się kategorii usług szczególnie atrakcyjnej dla małych i średnich firm audytorskich.

14 marca 2018

Usługi polegające na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur (ang. Agreed-Upon Procedures, AUP) obejmują biegłego rewidenta wykonującego określone procedury, które zostały uzgodnione z klientem i właściwe osoby trzecie. Sprawozdanie z faktycznych ustaleń jest przygotowywane przez biegłego rewidenta. Nie uzyskuje się żadnej pewności, a także nie jest wyrażona żadna opinia ani wniosek. Sprawozdanie nie jest rozpowszechniane publicznie — dostęp do niego jest ograniczony do tych stron, które zgodziły się na procedury. Użytkownicy sprawozdania wyciągają własne wnioski z przeprowadzonych procedur i zgłoszonych ustaleń faktycznych.

Jak podkreślają autorzy dokumentu, ze sprawozdań z faktycznych ustaleń korzysta z różnych powodów szeroka grupa interesariuszy, a zapotrzebowanie na usługi AUP wciąż rośnie. Raport pokazuje także korzyści dla klientów i omawia, kiedy są one właściwe, a także przywołuje kluczowe standardy.

Zasadniczą częścią publikacji jest jednak sześć różnorodnych case studies (od grantów i sprawozdań w sektorze NGO po kowenanty kredytowe i due dilligence przed przejęciem innej spółki) oraz przykład sprawozdania opartego na standardzie ISRS 4400.

Pełny tekst publikacji w wersji polskiej dostępny jest w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl