Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:05, 23.04.2021 r.

Raport AE o nadzorze publicznym

W jaki sposób po reformach ostatnich lat zorganizowany jest nadzór nad audytem i biegłymi rewidentami w poszczególnych krajach Europy? Accountancy Europe zgromadziło te informacje w jednym raporcie.

27 marca 2018

Tak jak audyt zwiększa wiarygodność sprawozdawczości przedsiębiorstw, tak nadzór publiczny przyczynia się do wzrostu jakości audytu. Daleko idące zmiany w regulacyjnych ramach tego rynku nie ominęły także nadzoru. Accountancy Europe przebadało więc instytucje nadzorcze w 28 krajach członkowskich UE oraz w Norwegii i Islandii. Podstawowy wniosek? Reformy dość powszechnie zwiększyły kompetencje nadzoru, przekazując instytucjom takim jak KNA wiele zadań wykonywanych wcześniej przez organizacje zawodowe.

Raport z badań, będący częścią większego projektu oceny skutków reformy audytu, dostępny jest w e-Biliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl