Postępowanie karne a tajemnica zawodowa

PIBR otrzymał opinię prawną w sprawie możliwości wydawania prokuraturze (ma to również odniesienie do sądu) dokumentacji związanej z czynnościami rewizji finansowej.

10 kwietnia 2018

Jedna z firm audytorskich otrzymała postanowienie prokuratora o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu odnoszącym się do dokumentacji rewizyjnej oraz dokumentacji księgowej jej klienta oraz wezwanie biegłych rewidentów na przesłuchanie w charakterze świadków na okoliczność przeprowadzonego badania i współpracy z klientem. Firma zwróciła się o poradę prawną do PIBR, który zamówił opinię we współpracującej z Krajową Radą Biegłych Rewidentów kancelarii prawnej.

Autorzy opinii stwierdzają, że udostępnienie dokumentacji związanej z czynnościami rewizji finansowej i złożenie przez biegłego rewidenta zeznań co do informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej bez wydania przez właściwy organ uprzedniego postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej byłoby niedopuszczalne i stanowiło naruszenie tej tajemnicy, a zatem delikt dyscyplinarny. Wynika to jednoznacznie z art. 180 §1 KPK w związku z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej wynikającym z art. 78 ustawy o biegłych rewidentach.

Całość opinii dostępna jest po zalogowaniu w profilu biegłego rewidenta.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf