Komitet Standardów Rachunkowości o użytkowaniu wieczystym

KSR chce wesprzeć samorządy lokalne w ujmowaniu w ewidencji i sprawozdawczości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.

24 kwietnia 2018

Działający przy resorcie finansów Komitet przekazał do publicznych konsultacji projekt stanowiska w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Projekt odnosi się zarówno do gruntów będących własnością jednostek samorządu, jak i do gruntów Skarbu Państwa, w stosunku do których uprawnienia właścicielskie wykonują starostowie.

Uwagi i komentarze do projektu stanowiska (lista szczegółowych pytań Komitetu dostępna jest na stronie MF) można zgłaszać mailowo na adres sekretarz.ksr@mf.gov.pl do 15 czerwca 2018 r.

Tekst projektu stanowiska dostępny jest w serwisie Ministerstwa Finansów.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl