Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:44, 20.04.2021 r.

Konsultacje zmian statutu PIBR

Rozpoczynają się konsultacje projektu zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

10 maja 2018

Komisja zjazdowa ds. opracowania zmian statutu PIBR przekazała do konsultacji projekt zmian w statucie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Prosimy o nadsyłanie uwag do projektu do dnia 22 maja 2018 r. na adres e-mail: beata.palysa@pibr.org.pl, zgodnie z załączonym szablonem. Biegli rewidenci mogą zgłaszać uwagi także poprzez swoje regionalne oddziały.

Publikowany obecnie projekt może jeszcze ulec zmianom po otrzymaniu odpowiedzi na zapytanie skierowane do Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, a także uwzględnieniu ewentualnych uwag organów Izby i Regionalnych Oddziałów PIBR oraz otrzymaniu ostatecznej wersji projektu zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR.

Całość materiałów (projekt statutu wraz z szablonem do zgłaszania uwag) dostępna jest w profilu biegłego rewidenta po zalogowaniu.

Zapraszamy do lektury.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl