Konsultacje zmian statutu PIBR

Rozpoczynają się konsultacje projektu zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

10 maja 2018

Komisja zjazdowa ds. opracowania zmian statutu PIBR przekazała do konsultacji projekt zmian w statucie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Prosimy o nadsyłanie uwag do projektu do dnia 22 maja 2018 r. na adres e-mail: beata.palysa@pibr.org.pl, zgodnie z załączonym szablonem. Biegli rewidenci mogą zgłaszać uwagi także poprzez swoje regionalne oddziały.

Publikowany obecnie projekt może jeszcze ulec zmianom po otrzymaniu odpowiedzi na zapytanie skierowane do Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, a także uwzględnieniu ewentualnych uwag organów Izby i Regionalnych Oddziałów PIBR oraz otrzymaniu ostatecznej wersji projektu zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR.

Całość materiałów (projekt statutu wraz z szablonem do zgłaszania uwag) dostępna jest w profilu biegłego rewidenta po zalogowaniu.

Zapraszamy do lektury.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl