Dyskusja KRBR o budżecie – sprostowanie

W informacji, która ukazała się na stronie PIBR po kwietniowym posiedzeniu Rady, nie dość precyzyjnie oddano przebieg dyskusji o deficycie budżetowym w 2018 r.

12 maja 2018

W informacji o przebiegu posiedzenia zamieszczone zostało zdanie: „W toku dyskusji członkowie Rady zgodzili się, że jedynym realnym rozwiązaniem problemu deficytu jest znaczące podniesienie składek członkowskich”. Tymczasem wypowiedzi na posiedzeniu były bardziej zróżnicowane.

Ten punkt programu zdominowała rozmowa o wysokości składek, ale padały również propozycje szukania innych źródeł przychodu. Jedną z nich były środki zewnętrzne, analogicznie do wykorzystywanych w przeszłości grantów Banku Światowego. Pojawiały się również głosy, że w związku z podziałem wpływów ze składek część zadań realizowanych centralnie należałoby przekazać regionalnym oddziałom. Zwracano również uwagę, że wysokość składek powiązana jest z prestiżem zawodu, a ich ewentualny wzrost powinien zaowocować poszerzoną ofertą dla biegłych rewidentów.

Pełen protokół obrad z 10 kwietnia 2018 roku dostępny jest po zalogowaniu w profilu Biegły Rewident.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf