Usługi niematerialne a odliczenia kosztów – MF wyjaśnia

Resort finansów zamieścił na swojej stronie wyjaśnienia dotyczące ograniczenia wysokości kosztów uzyskania przychodów ponoszonych na nabycie określonych usług niematerialnych i praw.

15 maja 2018

Znowelizowana ustawa o CIT zawiera przepis regulujący możliwe do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, a wynikające między innymi z „usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze”.

Możliwe do odliczenia koszty ograniczone są do 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i odsetek. Ten mechanizm nie dotyczy kosztów usług, opłat i należności, których suma w roku podatkowym nie przekracza 3 mln zł, oraz niektórych źródeł kosztów, w szczególności bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

Szczegółowe wyjaśnienia ministerstwa zawarte są w czterech opracowaniach dostępnych do pobrania ze strony resortu.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf