Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:11, 23.04.2021 r.

Ministerstwo Finansów o treści sprawozdania z badania w przypadku odmowy wydania opinii

W odpowiedzi na zapytanie PIBR otrzymała stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zakresu informacji jakie powinny być zawarte w sprawozdaniu z badania w przypadku odmowy wydania opinii.

25 maja 2018

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej uważa, że także w przypadku odmowy wydania opinii o sprawozdaniu finansowym w sprawozdaniu z badania powinny znaleźć się inne opinie, stwierdzenia, oświadczenia lub informacje wymagane przez postanowienia art. 83 ustawy o biegłych rewidentach oraz, jeżeli klient jest jednostką zainteresowania publicznego, przez art. 10 rozporządzenia 537/2014, z uwzględnieniem ewentualnych odpowiednich zmian standardowych zapisów w tym zakresie.

Jest to istotna zmiana. Dotychczasowe przykładowe sprawozdania z badania w związku z odmową wydania opinii pomijały inne opinie, stwierdzenia, oświadczenia i informacje. Gdy zatem kluczowy biegły rewident odmawia wydania opinii, w celu zapewnienia zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa powinien uwzględnić stanowisko MF i odpowiednio zmodyfikować treść sprawozdania z badania.

Treść pisma PIBR dostępna jest tutaj
Z odpowiedzią Departamentu można zapoznać się tutaj

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl