Ministerstwo Finansów o treści sprawozdania z badania w przypadku odmowy wydania opinii

W odpowiedzi na zapytanie PIBR otrzymała stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zakresu informacji jakie powinny być zawarte w sprawozdaniu z badania w przypadku odmowy wydania opinii.

25 maja 2018

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej uważa, że także w przypadku odmowy wydania opinii o sprawozdaniu finansowym w sprawozdaniu z badania powinny znaleźć się inne opinie, stwierdzenia, oświadczenia lub informacje wymagane przez postanowienia art. 83 ustawy o biegłych rewidentach oraz, jeżeli klient jest jednostką zainteresowania publicznego, przez art. 10 rozporządzenia 537/2014, z uwzględnieniem ewentualnych odpowiednich zmian standardowych zapisów w tym zakresie.

Jest to istotna zmiana. Dotychczasowe przykładowe sprawozdania z badania w związku z odmową wydania opinii pomijały inne opinie, stwierdzenia, oświadczenia i informacje. Gdy zatem kluczowy biegły rewident odmawia wydania opinii, w celu zapewnienia zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa powinien uwzględnić stanowisko MF i odpowiednio zmodyfikować treść sprawozdania z badania.

Treść pisma PIBR dostępna jest tutaj
Z odpowiedzią Departamentu można zapoznać się tutaj

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl