Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:31, 23.04.2021 r.

Konsultacje zmian w ustawie o rachunkowości

Resort finansów prosi o zgłaszanie propozycji i komentarzy, które pomogą w opracowaniu zmian do ustawy o rachunkowości.

5 czerwca 2018

Ministerstwo Finansów prowadzi przegląd rozwiązań zawartych w aktualnej ustawie o rachunkowości. Nadrzędnymi celami są zwiększenie użyteczności sprawozdań finansowych i racjonalizacja prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wstępny wybór obszarów wymagających zmian oparty został na postulatach zgłaszanych przez Komitet Standardów Rachunkowości oraz sygnałach docierających z rynku. Obejmują one między innymi  prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzację, wycenę aktywów i pasywów czy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Resort przygotował ankietę, która ułatwia przekazywanie opinii na temat proponowanych zmian, a także zgłaszanie własnych propozycji rozwiązań, również z obszarów ustawy o rachunkowości niewskazanych w ankiecie.

Ankieta będzie dostępna do wypełnienia online do 21 czerwca 2018 r.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl