Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:12, 17.04.2021 r.

Projekt standardu usług due dilligence i comfort letters

Na stronie PIBR dostępny jest już projekt nowego standardu dla usług due dilligence i wydawania listów poświadczających, wykonywanych w związku z prospektem emisyjnym JZP.

8 czerwca 2018

Komisja ds. standardyzacji zakończyła prace nad projektem krajowego standardu usług pokrewnych przewidzianych w art. 136 ust. 2 pkt 2 ustawy o biegłych rewidentach: przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej i wydawania listów poświadczających (comfort letters).

Standard, którego powstanie wiąże się z wymogami nowej ustawy o biegłych rewidentach, dotyczy niszowego segmentu usług, jest jednak kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego. Pozwala bowiem jednostkom zainteresowania publicznego pozyskiwać kapitał, a firmom audytorskim i biegłym rewidentom – kontynuować dotychczasową współpracę z tymi JZP. Dlatego przy komisji ds. standaryzacji powstał specjalny zespół, który dzięki ogromnemu zaangażowaniu przygotował odpowiedni dokument. Standard został opracowany od podstaw w Polsce, nie opiera się na tłumaczeniu żadnego międzynarodowego dokumentu.

Projekt został już przekazany do konsultacji do Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów. Mamy nadzieję, że w dalszych pracach nad projektem będą uczestniczyli  również przedstawiciele KNA, KNF i GPW.

Przypominamy, że projekty nie mają mocy obowiązującej do czasu ich przyjęcia przez KRBR oraz zatwierdzenia lub rozpatrzenia przez KNA. W związku z tym treści udostępnione w ramach projektu mogą ulec zmianie w stosunku do wersji końcowej. Standard zamieszczamy na stronie internetowej PIBR, aby wszyscy zainteresowani biegli rewidenci i odbiorcy ich usług mogli zapoznać się ze stanem prac i treścią dokumentu.

Z treścią projektu można zapoznać się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl