Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:19, 23.05.2024 r.

Komunikaty dla kandydatów

PANA: Kolejne spotkania w ramach cyklu: "Proces badania sprawozdania finansowego widziany okiem nadzoru"

PANA Spotkanie dla Kandydatów na biegłych rewidentów_Proces badania sprawozdania finansowego widziany okiem nadzoru 05.10.2023 r. godz. 15:00

Regionalne Oddziały PIBR zapraszają kandydatów na biegłych rewidentów do kontaktu

PANA zaprasza na spotkanie 26.07.2023 r. „Sprawozdanie z kontroli tematycznych: spotkanie dla biegłych rewidentów i przedstawicieli firm audytorskich”

PANA zaprasza na konferencję „Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego- odpowiedzialność instytucji, odpowiedzialność biznesu"

Komunikat dla kandydatów na biegłych rewidentów w sprawie dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju - CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Uchwała nr 2547/47/2023 KRBR z 24.01.2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów

Polska Agencja Nadzoru Audytowego Spotkanie informacyjne 24.01.2023 r. godz. 10.30

Polska Agencja Nadzoru Audytowego Spotkanie informacyjne 25.01.2023 r. godz. 10.30

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie dokumentowania przebiegu aplikacji

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zaliczenia egzaminów z wiedzy kandydatowi na biegłego rewidenta, informujący o podjęciu nowej uchwały oraz aktualnych wzorach matryc

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zaliczenia egzaminów z wiedzy kandydatowi na biegłego rewidenta, informujący o podjęciu nowej uchwały oraz aktualnych wzorach matryc

Uchwała nr 2138/35a/2022 KRBR z 06.04.2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wysokości opłat za poszczególne egzaminy

Uchwała nr 1480/22a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty wstępnej za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego

Uchwała nr 1481/21a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za poszczególne egzaminy

Komunikat KE dotyczący działań na rzecz kandydatów na biegłych rewidentów oferowanych przez Oddziały Regionalne PIBR

Komunikat w sprawie przestrzegania zasad podczas egzaminów oraz wglądów do prac egzaminacyjnych

Komunikat KE z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wnoszenia wpłat za egzaminy z wiedzy.

Informacja dla obywateli polskich, którzy są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii bądź którzy nabyli już uprawnienia do wykonywania tego zawodu w Wielkiej Brytanii

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów, z których może korzystać kandydat na biegłego rewidenta na egzaminie pisemnym.

KOMUNIKAT KOMISJI EGZAMINACYJNEJ z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie odbywania aplikacji

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej z dnia 5 lipca 2018 r.w sprawie zaliczania wszystkich egzaminów z wiedzy kandydatom na biegłych rewidentów, którzy ukończyli studia wyższe na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl