Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:36, 26.09.2022 r.

Komunikaty dla kandydatów

Uchwała nr 2138/35a/2022 KRBR z 06.04.2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wypełniania matryc dołączanych do wniosku o zaliczanie egzaminu z wiedzy

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wysokości opłat za poszczególne egzaminy

Uchwała nr 1480/22a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty wstępnej za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego

Uchwała nr 1481/21a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za poszczególne egzaminy

Uchwała nr 1484/22a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów

Komunikat KE dotyczący działań na rzecz kandydatów na biegłych rewidentów oferowanych przez Oddziały Regionalne PIBR

Komunikat w sprawie przestrzegania zasad podczas egzaminów oraz wglądów do prac egzaminacyjnych

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wypełniania matryc dołączanych do wniosku o zaliczanie egzaminu z wiedzy

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na egzaminach z wiedzy

Komunikat KE z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wnoszenia wpłat za egzaminy z wiedzy.

Komunikat KE z 1 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia terminów egzaminów z wiedzy.

Komunikat KE z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie procedowania terminów dla nieprzeprowadzonych egzaminów w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

KOMUNIKAT KE z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie trybu organizowania egzaminów z wiedzy i egzaminów dyplomowych zawieszonych z powodu ogłoszenia stanu epidemii COVID-19

Informacja dla obywateli polskich, którzy są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii bądź którzy nabyli już uprawnienia do wykonywania tego zawodu w Wielkiej Brytanii

KOMUNIKAT KE z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia przeprowadzania egzaminów.
KOMUNIKAT KE z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie odwołania egzaminów i wglądów do prac.

KOMUNIKAT w sprawie odwołania egzaminu z przedmiotu Prawo podatkowe cz. I w dniu 12 marca 2020 r.

KOMUNIKAT w sprawie przeprowadzania egzaminów w związku koronawirusem.

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów, z których może korzystać kandydat na biegłego rewidenta na egzaminie pisemnym.

KOMUNIKAT KOMISJI EGZAMINACYJNEJ z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie odbywania aplikacji

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej z dnia 5 lipca 2018 r.w sprawie zaliczania wszystkich egzaminów z wiedzy kandydatom na biegłych rewidentów, którzy ukończyli studia wyższe na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl