Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:22, 16.07.2024 r.

Konsultacje PIBR

Nowa formuła Konsultacji

Dotychczas Biuro PIBR indywidualnie odpowiadało na poszczególne pytania zgłaszane przez biegłych rewidentów za pomocą formularza „Konsultacje PIBR”.

Ponieważ ustawa o biegłych rewidentach obowiązuje już ponad rok, formuła Konsultacji została zmieniona. Pytania nadsyłane poprzez formularz, a także docierające mailowo i telefonicznie będą zbierane, grupowane i regularnie analizowane. Po dokonaniu wyboru spośród nich tych najbardziej istotnych dla całego środowiska i najczęściej się powtarzających, Biuro PIBR przygotuje odpowiedzi, w razie konieczności konsultując je z Komisją ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, prezesem KRBR lub innymi ekspertami. Odpowiedzi wymagające uzgodnień z Ministerstwem Finansów będą poprzedzone konsultacjami z resortem lub oficjalną prośbą do MF o interpretację. Odpowiedzi dotyczące najczęściej pojawiających się zagadnień będą systematycznie publikowane na stronie PIBR w zakładce Najczęściej zadawane pytania.

Zakres publikowanych w nowej formule informacji ograniczony będzie do tematyki związanej ze:

  • standardami wykonywania zawodu,
  • kontroli jakości oraz
  • zasadami etyki zawodowej.

Konsultacje, tak jak dotychczas, nie będą obejmować zatem:

  • przepisów i standardów z zakresu rachunkowości,
  • przepisów podatkowych,
  • ustaw ani innych aktów prawnych.

Jak skorzystać z konsultacji?

Aby zadać pytanie w ramach konsultacji PIBR, należy zalogować się na swoje konto i wybrać "Konsultacje PIBR" z panelu po lewej stronie.

Konsultacje już udzielone

Znajdujące się już na stronie internetowej PIBR pytania i odpowiedzi udzielone w dotychczasowej formule Konsultacji zostały przeniesione do wydzielonego Archiwum dostępnego po zalogowaniu na profil biegłego rewidenta. Należy jednak pamiętać, że baza ta nie będzie aktualizowana.

Odpowiedzi nie stanowią prawnie wiążącej interpretacji przepisów i standardów wykonywania usług biegłego rewidenta. Można się nimi posługiwać wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl