Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne

Rekrutacja do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów na 2018 r. została zakończona.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego musisz:
 1. Zdać 10 pisemnych egzaminów według określonego zakresu tematycznego, zgodnie z ustalonym harmonogramem egzaminów.
 2. Zaliczyć (wystarczy 1 z 3 możliwych opcji):
 3. Zdać egzamin dyplomowy.
 4. Złożyć ślubowanie.
 5. Złożyć wniosek do KRBR o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Postępowanie dla obcokrajowców lub osób z uprawnieniami biegłego rewidenta z krajów UE lub państw trzecich

Aby przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego złóż:

 1. Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego, wraz z kwestionariuszem osobowym,
 2. Dokumenty (wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski), które potwierdzają, że posiadasz:
  • uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w innym państwie Unii Europejskiej,
  • kwalifikacje nabyte w drodze dotychczasowego kształcenia,
  • doświadczenie zawodowe.

Obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów nie ma jeszcze podpisanych z państwami trzecimi umów o wzajemności, o czym mowa w art.4 ust 5 ustawy.

Kandydaci dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego muszą zdać egzamin z prawa gospodarczego, które obowiązuje w Polsce. Zakres egzaminu ustala Komisja Egzaminacyjna (zobacz wykaz zagadnień). Po zdanym egzaminie musisz jeszcze:

Terminy egzaminów z Prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.
 • 29 czerwca
 • 10 grudnia

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf