Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:03, 23.05.2024 r.

Postępowanie kwalifikacyjne

Rekrutacja do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów prowadzona jest w sposób ciągły (od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego).

Chcesz rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta?


Krok 1 - wypełnij zgłoszenie
Krok 2 - ureguluj opłatę wstępną w wysokości 1000 zł na numer konta podany w zgłoszeniu,
Krok 3 -
wydrukuj, podpisz oraz wyślij zgłoszenie wraz z załącznikami (w tym potwierdzeniem przelewu) na adres:
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa z dopiskiem „Komisja Egzaminacyjna”.


Jeśli Komisja Egzaminacyjna dopuści Cię do postępowania kwalifikacyjnego to otrzymasz:

 • numer ewidencyjny (o czym powiadomimy Cię pisemnie),
 • dostęp do logowania na stronie PIBR,
 • indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat na rzecz PIBR (w tym egzaminów).
Uwaga: osoby dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego dokonują opłaty za egzaminy na 21 dni przed jego terminem. 

Uwaga: osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa pobierają, wypełniają i przesyłają do PIBR wniosek wyłącznie w formie papierowej.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego musisz:
 1. Zdać 10 pisemnych egzaminów według określonego zakresu tematycznego, zgodnie z ustalonym harmonogramem egzaminów.
 2. Zaliczyć (wystarczy 1 z 3 możliwych opcji):
 3. Zdać egzamin dyplomowy.
 4. Złożyć ślubowanie.
 5. Złożyć wniosek do KRBR o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Postępowanie dla obcokrajowców lub osób z uprawnieniami biegłego rewidenta z krajów UE lub państw trzecich

Aby przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego złóż:

 1. Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego, wraz z kwestionariuszem osobowym,
 2. Dokumenty (wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski), które potwierdzają, że posiadasz:
  • uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w innym państwie Unii Europejskiej,
  • kwalifikacje nabyte w drodze dotychczasowego kształcenia,
  • doświadczenie zawodowe.

Obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów nie ma jeszcze podpisanych z państwami trzecimi umów o wzajemności, o czym mowa w art.4 ust 5 ustawy.

Kandydaci dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego muszą zdać egzamin z prawa gospodarczego, które obowiązuje w Polsce. Zakres egzaminu ustala Komisja Egzaminacyjna (zobacz wykaz zagadnień). Po zdanym egzaminie musisz jeszcze:

Terminy egzaminów z Prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 r.
 • 18 czerwca
 • 10 grudnia

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl