Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:34, 16.07.2024 r.

KRS nie przyjmuje wszystkich sprawozdań finansowych

Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, niektóre wydziały sądów rejestrowych odmawiają przyjęcia rocznych raportów składanych za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości PDI. Odmowy dotyczą również wniosków składanych za pośrednictwem systemu S24.

 

Dziennik Gazeta Prawna

5 września 2018

Według dziennika problemy wiążą się bezpośrednio z wprowadzonymi 15 marca tego roku przepisami, które uniemożliwiają składanie sprawozdań w formie papierowej. Problem odmów przyjęcia raportów rocznych dotyczy przede wszystkim firm, których reprezentanci nie posiadają numeru PESEL, ale również nowych zarządów spółek wybranych na tym samym zgromadzeniu wspólników, na którym było zatwierdzone sprawozdanie finansowe.

Jak wyjaśnia DGP, raporty za 2017 rok firmy musiały przesłać za pomocą systemu teleinformatycznego. Dlatego Ministerstwo Finansów udostępniło do tego celu platformę elektroniczną, umożliwiającą bezpośrednie i darmowe przekazanie dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych (RDF). Zgłoszenie wymaga podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego co najmniej jednej osoby, której PESEL jest ujawniony w rejestrze (np. członka zarządu). Taka ścieżka wyklucza spółki w zarządach, których zasiadają sami cudzoziemcy. Opcją płatną jest skorzystanie z portalu S24 albo portalu PDI (elektronicznego dostępu do sądów rejestrowych).

Problem polega jednak na tym, że niektóre sądy rejestrowe nie przyjmują sprawozdań składanych za pośrednictwem PDI, argumentując, że nie jest to element sytemu teleinformatycznego, udostępnionego przez ministra sprawiedliwości. Tymczasem eksperci cytowani przez gazetę uważają, że są to błędne interpretacje, gdyż korzystanie z portalu PDI jest regulowane rozporządzeniem właśnie ministra sprawiedliwości.     

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl