Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:32, 24.07.2024 r.

Niektórzy elektroniczne sprawozdania finansowe złożą już teraz

DGP przypomina, że jednostki z rokiem obrotowym innym niż kalendarzowy zastosują nowe przepisy ustawy o rachunkowości już po 1 października 2018 r.

Dziennik Gazeta Prawna

24 września 2018

Podmioty, które mają rok obrotowy przesunięty względem kalendarza, po 30 września sporządzą sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej w określonej strukturze danych. Większość pozostałych zrobi to dopiero w 2019 r.

W ustawie o rachunkowości w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r. w art. 45 ust. 1f wskazano, że sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W takiej samej formie elektronicznej będzie sporządzane sprawozdanie z działalności (art. 49 ust. 7 u.r.), sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej (art. 55 ust. 2a u.r.), skonsolidowane sprawozdanie finansowe (art. 63c ust. 2a u.r.) oraz sprawozdanie z płatności i skonsolidowane sprawozdanie z płatności (art. 66k u.r.).

Z kolei przedsiębiorcy, którzy nie złożyli dotychczas sprawozdania do KRS za 2017 r. tylko do końca września mają możliwość złożenia kopii sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, czyli w formie skanu opatrzonego właściwym podpisem uprawnionej osoby.

Całość artykułu znajduje się w zamkniętej części serwisu DGP.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl