Niektórzy elektroniczne sprawozdania finansowe złożą już teraz

DGP przypomina, że jednostki z rokiem obrotowym innym niż kalendarzowy zastosują nowe przepisy ustawy o rachunkowości już po 1 października 2018 r.

Dziennik Gazeta Prawna

24 września 2018

Podmioty, które mają rok obrotowy przesunięty względem kalendarza, po 30 września sporządzą sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej w określonej strukturze danych. Większość pozostałych zrobi to dopiero w 2019 r.

W ustawie o rachunkowości w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r. w art. 45 ust. 1f wskazano, że sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W takiej samej formie elektronicznej będzie sporządzane sprawozdanie z działalności (art. 49 ust. 7 u.r.), sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej (art. 55 ust. 2a u.r.), skonsolidowane sprawozdanie finansowe (art. 63c ust. 2a u.r.) oraz sprawozdanie z płatności i skonsolidowane sprawozdanie z płatności (art. 66k u.r.).

Z kolei przedsiębiorcy, którzy nie złożyli dotychczas sprawozdania do KRS za 2017 r. tylko do końca września mają możliwość złożenia kopii sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, czyli w formie skanu opatrzonego właściwym podpisem uprawnionej osoby.

Całość artykułu znajduje się w zamkniętej części serwisu DGP.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl