Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:55, 22.07.2024 r.

Audyt pod państwową kontrolą

Barbara Misterska-Dragan komentuje dla Rzeczpospolitej projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach.

Rzeczpospolita

6 listopada 2018

Zawód biegłego rewidenta ma być silniej kontrolowany przez państwo poprzez stworzony w tym celu nowy urząd - informuje Rzeczpospolita. Zadania PIBR będą przejęte przez nowy urząd – Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Zastąpi ona Komisję Nadzoru Audytowego działającą obecnie przy ministrze finansów. Nowym nadzorem mają zostać objęte wszystkie usługi objęte standardami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, na które składają się wszystkie usługi atestacyjne oraz usługi pokrewne. Nie będzie już miało znaczenia, czy biegły rewident i firma audytorska przeprowadzają badania ustawowe jednostek zainteresowania publicznego.

Jak komentuje Barbara Misterska-Dragan, wiceprezes KRBR, choć koncepcja nowego podejścia do nadzoru publicznego była wcześniej zapowiadana przez MF, to zaproponowane zmiany sięgają zagadnień wcześniej niesygnalizowanych, a dotyczących m.in. organizacji samorządu i firmy audytorskiej oraz kwestii finansowych. Podwyżka opłat dla wielu firm może być bardzo znacząca. Opłaty za nadzór będą ważną pozycją na liście kosztów, zwłaszcza że firmy audytorskie poniosą koszty dostosowania działalności do nowych wymogów i odczuwają już skutki wzrostu kosztów pracowniczych. Dlatego zaledwie czteromiesięczny okres dostosowawczy budzi wątpliwości, zwłaszcza mniejszych kancelarii.

Najbardziej dotkliwe dla firm audytorskich i ich klientów może być podniesienie opłat za wykonywanie tego rodzaju działalności. Za maksymalny pułap opłat z tytułu nadzoru przyjęto 4 proc. przychodów firmy audytorskiej. Będą one jednak obliczane od przychodów ze wszystkich usług, nie tylko z badania sprawozdań finansowych. Dziś opłaty są zróżnicowane: 3,8 proc. od przychodów z tytułu badania i przeglądów JZP i 1,43 proc. od badania innych jednostek. Nawet sami projektodawcy stwierdzają, że może to podnieść ceny usług.

Prezes KRBR Krzysztof Burnos zwraca uwagę, że takie przepisy stworzą na rynku nierówność, gdyż usługi takie jak badania zgodności (due dilligence) czy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych są prowadzone także przez inne podmioty, które nie będą objęte 4-procentową opłatą.

Cały artykuł dostępny jest w serwisie Rzeczpospolitej.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl