Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:26, 22.07.2024 r.

Zmiany dla biegłych rewidentów

Krzysztof Burnos komentuje w Dzienniku Gazecie Prawnej projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

Dziennik Gazeta Prawna

6 listopada 2018

Kontrolami wszystkich usług audytorów zajmie się nowy organ – Polska Agencja Nadzoru Publicznego. Będzie nadzorować nie tylko badania sprawozdań finansowych, ale też inne usługi atestacyjne. O planowanych zmianach informowała już w sierpniu minister finansów Teresa Czerwińska, przypomina Dziennik Gazeta Prawna.

Nowa agencja będzie miała te same kompetencje, jakie dziś mają KNA i KKN. Mocno ograniczona zostanie więc rola Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. PIBR nie będzie już kontrolowała usług audytorskich. Konsekwencją tego będzie likwidacja KKN. PIBR będzie nadal m.in. ustanawiać krajowe standardy wykonywania zawodu, krajowe standardy kontroli jakości, zasady etyki zawodowej. Nadal też będzie kontrolować doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów i prowadzić rejestr audytorów.

Nowe przepisy spowodują wzrost obciążeń finansowych firm audytorskich, co przyznaje samo Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu. W konsekwencji oczekiwać należy dalszego wzrostu cen nie tylko za badania sprawozdań finansowych, ale również za większość innych usług biegłych rewidentów. Większość usług świadczonych przez firmy audytorskie, w tym również niezastrzeżonych dla biegłych rewidentów, będzie obciążona opłatą z tytułu nadzoru. Maksymalnie ma ona wynieść 4 proc.

Krzysztof Burnos, prezes KRBR, podkreśla w komentarzu, że opłata powinna dotyczyć tylko usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów. W przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia z nierównym traktowaniem przedsiębiorców. Firmy audytorskie byłyby mniej konkurencyjne cenowo, ponieważ musiałyby płacić opłatę z tytułu nadzoru także od usług, które mogą świadczyć inni przedsiębiorcy, nieponoszący takiego ciężaru (np. usług due diligence). Prezes KRBR dodaje, że zmiana ustawy może przynieść spore zmiany na rynku audytu w postaci dalszej konsolidacji: najtrudniej będzie najmniejszym firmom, które albo znikną, albo zostaną wchłonięte przez większe podmioty.

Cały artykuł dostępny jest w serwisie DGP.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl