Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:26, 16.07.2024 r.

Prasa o XX Dorocznej Konferencji Audytingu

W Rzeczypospolitej i Prawo.pl Barbara Misterska-Dragan mówi o etyce w zawodzie biegłego rewidenta i nadchodzącej konferencji

15 listopada 2019

Dbanie o zachowanie standardów etycznych w zawodzie to jedno z podstawowych zadań trwającej kadencji i ważny element programu nadchodzącej XX Dorocznej Konferencji Audytingu. Rezultaty pracy biegłego rewidenta mają na celu zwiększenie zaufania do wiarygodności audytu. Dla interesariuszy sprawozdań finansowych jakość tej informacji ma ogromne znaczenie dla podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych. Jak mówi Barbara Misterska-Dragan: ”Wydawanie właściwych osądów wymaga sceptycyzmu zawodowego, gromadzenia wiarygodnych i wystarczających dowodów dla potwierdzenia twierdzeń zawartych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych przez klienta. A sceptycyzm zawodowy możliwy jest wyłącznie w przypadku niezależności, obiektywizmu oraz szerokich kompetencji merytorycznych w zakresie związanym z przedmiotem oceny. Dlatego dużą uwagę skupiamy na tym, aby biegli rewidenci stale aktualizowali swoje kompetencje.” Równie istotną rolę pełni wsparcie samorządu w kształceniu przyszłych biegłych rewidentów, tak, aby rozpoczęli ścieżkę zawodową z pełną świadomością odpowiedzialności prawnej i moralnej.

„Niezależność biegłego rewidenta i znowelizowany kodeks etyki w realizacji usług biegłego rewidenta” jest tematem sesji plenarnej, którą drugiego dnia DKA poprowadzą przewodnicząca Komisji ds. Etyki KRBR Ewa Jakubczyk-Cały i Joanna Żukowska-Kalita.

Z pełną treścią artykułu można się zapoznać pod adresem: https://www.rp.pl/Rachunkowosc/311149947-Etyka-w-zawodzie-bieglego-rewidenta.html

oraz https://www.prawo.pl/podatki/biegli-rewidenci-debata-o-etyce-podczas-dorocznej-konferencji,495911.html

Pełen program konferencji znajduje się na stronie: https://dka.pibr.org.pl/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl