Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:16, 16.07.2024 r.

Parkiet: Perturbacje z nowym formatem raportowania

Jak informuje „Parkiet”, Przedstawiciele rynku finansowego alarmują, że czas przeznaczony na testy formatu ESEF jest za krótki

Parkiet

17 października 2020

Gazeta przypomina, że do 29 października ­trwać będą testy umożliwiające ocenę zgodności próbnych skonsolidowanych sprawoz­dań finansowych z formatem ESEF. Zdaniem „Parkietu” format „ESEF docelowo powinien wyjść rynkowi na dobre, ale na razie jest potężnym wyzwa­niem dla spółek”. Powodem jest – zdaniem spółek – zbyt krótki czas przeznaczony na testy ESEF. Jak donosi gazeta, Komisja Nadzoru Finansowego nie podziela tej opinii i nie planuje wydłużenia testów.

Opinię firm podziela Giełda Papierów Wartościowych, jak mówi Piotr Borowski z zarządu GPW „W ocenie GPW korzystne dla uczestników rynku i jakości przyszłego raportowania były­by testy trwające przez dłuższy okres, na przykład do początku 2021 r.” GPW popiera także pomysł, który pojawił się na forum UE, o rocznym przesunięciu terminu obowiązku rapor­towania zgodnie z ESEF. Ministerstwo Finan­sów potwierdza, że w UE prowadzona jest taka dyskusja, nie zapadły jednak formalne decyzje w tej sprawie. Resort finansów poinformował gazetę, że w ministerstwie został przygotowa­ny projekt ustawy
zmieniającej ustawę o rachunkowości. „Celem nowelizacji jest uproszczenie, pole­gające na ujednoliceniu formatu elektronicznego sprawozdań  finansowych składanych przez emitentów do Krajowego Rejestru Sądowego z formatem wymaganym przez przepisy UE dla celów raportu rocznego dla UKNF i inwestorów. W najbliższym czasie planowane jest zgłoszenie projektu ustawy zmieniającej do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów”.

„Parkiet” informuje, że „Audytorzy zgodnie twierdzą, że ESEF jest znaczącą zmianą. Podkreślają, że wymaga on instalacji dedykowanego oprogramowania do wygenerowania plików XBRL/XHTML, dlate­go udostępnienie bramki testowej jest bardzo przydane dla spółek, które już zdecydowały się na wdrożenie takiego narzędzia i będą w stanie skorzystać z opcji przetestowania poprawności pliku”. Jak mówi Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ”Samorząd także przygotowywał się i przygotowuje do zmiany. Już kilka miesięcy temu zaproponowaliśmy szkolenia dotyczące sporządzania sprawozdań zgodnie z taksonomią ESEF. Przed nami kolejny etap, ale czekamy na zmianę przepi­sów. Do dziś nie ma odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku ESEF zastosowa­nie będzie miał standard KSUA 3000, dotyczący usług atestacyjnych innych niż audyt i przegląd historyczny informacji finansowych. Nie znamy stanowi­ska regulatora w tej sprawie, wiemy, że MF pracuje nad aktualizacją ustawy o rachunkowości. Sądzimy, że zmieniony zostanie art. 83 ustawy o biegłych rewidentach, który mówi o zawartości sprawozdania biegłego rewidenta.”

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl