Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:16, 24.07.2024 r.

Dziennik Gazeta Prawna: Ceny audytów nadal będą rosnąć

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wyjaśnia w rozmowie z „DGP”, dlaczego wynagrodzenia za usługi audytorskie rosną i nadal powinny rosnąć.

Dziennik Gazeta Prawna

16 listopada 2020

W wywiadzie opublikowanym w dodatku „Rachunkowość i Audyt” do „Dziennika Gazety Prawnej” Barbara Misterska-Dragan wypowiadała się na temat wynagrodzeń za usługi audytorskie. Jak podkreślała Barbara Misterska-Dragan, wynagrodzenia za usługi audytorskie rosną i powinny rosnąć wraz z postępującym skomplikowaniem badań i pracochłonnością, a także w efekcie utrudnień spowodowanych pandemią. Jak podkreśla prezes KRBR, „Czas zaniżania wynagrodzeń kończy się, chociaż zdajemy sobie sprawę, że nadal pojawiają się na rynku badania zrealizowane za niepokojąco niskie kwoty”. Jej zdaniem, jeżeli audytor „chce wykonać swoją pracę zgodnie ze standardami zawodowymi i funkcją, jaką pełni w gospodarce, musi tak skalkulować wynagrodzenie, aby zagwarantować należytą jakość. Kluczowe w tym przypadku jest odpowiednie zaplanowanie pracochłonności badania, przeanalizowanie działalności klienta i ustalenie czynników ryzyka z nim związanych. Pod tym kątem ustala się odpowiedni skład zespołu do badania. Coraz częściej do zespołów audytorskich dołączają eksperci, chociażby w obszarze IT. Trzeba też pamiętać, że audytor bierze na siebie ustawową odpowiedzialność w związku z wykonywaną pracą. To wszystko musi znaleźć odbicie w wysokości wynagrodzenia”.

Zdaniem Barbary Misterskiej-Dragan pandemia przełoży się na koszt badań. Jej zdaniem „Chodzi zarówno o nakłady związane z audytami zdalnymi, jak i o sytuację samej firmy w czasie stanu epidemicznego. Jeżeli chodzi o ten drugi aspekt, to rynek i regulacje oczekują od biegłego rewidenta najwyższego sceptycyzmu. (…) Bo rzeczywistość, w której funkcjonują audytowane firmy, jest skrajnie niepewna, co przekłada się na niepewność informacji, które są w sprawozdaniu finansowym. To oznacza, że aby potwierdzić te informacje, musimy przeprowadzić więcej procedur odpowiednich do sytuacji klienta, żeby otrzymać odpowiednie i wystarczające dowody badania. To z kolei wiąże się z koniecznością poświęcenia większej ilości czasu na badanie”. Podsumowując bardziej skomplikowany przebieg badania w dobie pandemii, prezes KRBR podsumowuje „To musi i będzie kosztować więcej niż dotychczas”.

Prezes KRBR podkreśla w wywiadzie rolę, jaką w staraniach o lepszą jakość audytu i wyższe wynagrodzenia za badania odgrywa Polska Agencja Nadzoru Audytowego. Jak mówi, „(…) nie wykluczam, że nadal będą się pojawiać przypadki skrajnie niskich wycen za badanie sprawozdań finansowych. Takimi podmiotami zajmie się nadzór publiczny”. Dodaje także, że „Mamy nadzór publiczny, a więc potężnego sojusznika w walce o jakość badania. Należy też pamiętać, że ustawa o biegłych rewidentach przewiduje wysokie kary, także pieniężne, za nieprzestrzeganie wymogów dotyczących wynagrodzenia za badanie. Dotyczą one tak biegłych rewidentów, jak i firm audytorskich”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl