Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:18, 16.07.2024 r.

Rachunkowość: Samorząd biegłych rewidentów – szanse i wyzwania

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w wywiadzie opowiada o wyzwaniach stojących przed branżą audytu i o tym, jak PIBR realizuje swoje cele.

Rachunkowość

11 lutego 2021

Jak wyjaśnia Barbara Misterska-Dragan w wywiadzie dla magazynu „Rachunkowość”, biegli rewidenci nie powinni obawiać się – nawet w sytuacji dużej rynkowej niepewności - wypowiadać na temat zasadności przyjętego w badaniu założenia kontynuacji działalności. Podkreśla, że „Biegli rewidenci mają jasne drogowskazy co do sposobu postępowania podczas badania. Kierują się nie tylko sceptycyzmem zawodowym, ale również swoją wiedzą, doświadczeniem i osądem profesjonalnym”. Jej zdaniem „Biegli rewidenci mają świadomość odpowiedzialności, wiedzą, że interesariusze, użytkownicy sprawozdań finansowych, oczekują od nich potwierdzenia – bądź nie – zasadności przyjętego założenia kontynuacji działalności.”. Podkreśla jednak zdecydowanie, że „nie wróżymy przyszłości, nie dajemy zapewnienia co do przyszłej rentowności, efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez osoby kierujące nią obecnie czy w przyszłości”. Mówi także, że „trzeba pamiętać i wyjaśniać wszystkim interesariuszom rynku, gdzie leży granica naszej odpowiedzialności i podkreślać fakt, że kierujemy się standardami badania i przepisami prawa, wiedzą, doświadczeniem i rozsądkiem”.
 
Prezes KRBR obszernie omawia działania podejmowane na rzecz biegłych rewidentów przez samorząd zawodowy. Wymienia liczne działania, podejmowane przez PIBR, zwłaszcza zaś te, które realizowane były w związku z wpływem pandemii czy planami wdrożenia formatu ESEF. Jej zdaniem zmiana formuły nadzoru nie zubożyła wiedzy, jaką ma PIBR, o aktualnych problemach firm audytorskich i biegłych rewidentów. Otrzymywanie informacji od środowiska jest możliwe dzięki wprowadzeniu zdalnych spotkań z biegłymi z regionalnych oddziałów. „W ten sposób możemy się spotkać z biegłymi rewidentami znacznie „szerzej” (z całej Polski) i częściej niż w tradycyjnej formule. Informujemy o zmianach, planach Izby, wsłuchujemy się w problemy, bolączki biegłych rewidentów”. Jak zaznacza Barbara Misterska-Dragan, samorząd wsłuchuje się nie tylko w sygnały przychodzące od biegłych rewidentów, ale i reaguje na opinię nadzorcy, czego „Przykładami mogą być szkolenia na temat bezpieczeństwa informatycznego w firmie audytorskiej w razie pracy zdalnej czy obecnie trwające prace dotyczące wynagrodzeń w firmie audytorskiej. Na bieżąco kontaktujemy się z PANA.  Teraz oczekujemy na oficjalne wyniki kontroli PANA. Chcemy je przełożyć na program szkoleń dla biegłych rewidentów, który będzie uwzględniał obserwacje kontrolerów”.
 
Zachęcamy do lektury wywiadu w miesięczniku „Rachunkowość”. Jego pełna treść dostępna jest pisma tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl