Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:26, 16.07.2024 r.

Rzeczpospolita: Skutków wojny się nie ignoruje

Branża audytu odczuwa skutki wojny na Ukrainie: z Rosji wycofały się firmy tzw. Wielkiej Czwórki, a na polskich biegłych rewidentów czeka wyzwanie odpowiedniego uwzględnienia skutków wojny w badaniu sprawozdania finansowego.

Rzeczpospolita

11 marca 2022

Jak informuje „Rzeczpospolita”, z rynku rosyjskiego wycofały się firmy tzw. Wielkiej Czwórki, czyli Deloitte, EY, KPMG i PwC. Firmy te oświadczyły, że nie będą obsługiwały państwowych rosyjskich firm, a swoją działalność ostatecznie zakończą po sfinalizowaniu bieżących zleceń. „Rz” podaje, że firmy z Wielkiej Czwórki obsługiwały największe rosyjskie przedsiębiorstwa, takie jak Sbierbank i Gazprom. Każda z wymienionych firm zatrudniała w Rosji ponad 3 tys. pracowników, którzy teraz, zdaniem gazety, prawdopodobnie będą zakładali nowe firmy o lokalnym zasięgu.

Zdaniem „Rz” wojna może mieć skutki także dla polskich biegłych rewidentów – a zwłaszcza tych, których klienci dotychczas prowadzili interesy z Rosją czy Ukrainą. Właśnie trwa sezon badania sprawozdań finansowych firm za 2021 r. Zdaniem biegłego rewidenta Krzysztofa Burnosa, w sprawozdaniach finansowych sporządzanych już po wybuchu wojny należy odnotować zdarzenia, które nastąpiły już po dacie bilansu, a mogą mieć wpływ na dalsza działalność firmy. „Są to rozmaite sytuacje, np. posiadanie w magazynach w tych państwach towarów, które prawdopodobnie już nie zostaną sprzedane albo ulegną zniszczeniu. Rosyjskie władze zapowiadają nacjonalizację majątków firm z udziałem kapitału zagranicznego, co też może mieć poważne skutki dla polskich firm, zaangażowanych kapitałowo w Rosji”.

Według Barbary Misterskiej-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, „w każdej takiej firmie sytuacja może być inna i tym bardziej audytor powinien wyostrzyć swój zawodowy sceptycyzm”. Jak dodała, „wielu audytorów oczekuje w takiej sytuacji wskazówek, jak ująć w bilansie zdarzenia mające wpływ na sytuację danej firmy. Dlatego jako PIBR wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów, by wyraziło swoje stanowisko. Także nasza samorządowa Komisja ds. Standaryzacji zajmie się w najbliższych dniach tą sprawą”.

Z pełną treścią artykułu można zapoznać się na stronie https://www.rp.pl/zawody-prawnicze/art35830381-wojna-w-ukrainie-z-rosji-wycofaly-sie-deloitte-ey-kpmg-i-pwc

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl