Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:44, 22.07.2024 r.

Parkiet: Geopolityka zagościła w sprawozdaniach finansowych

„Parkiet” w artykule z 2 kwietnia przyjrzał się wpływowi wojny w Ukrainie na sprawozdania finansowe oraz podejściu do ich badania przez biegłych rewidentów.

Parkiet

4 kwietnia 2022

Redakcja gazety giełdy i inwestorów przyznaje, że dużym wyzwaniem jest odpowiednie ujęcie biznesowego ryzyka w raportach biznesowych. „Zawirowania na rynkach walutowych, surowcowych, niepokojąco wysoka inflacja i problemy z łańcuchami dostaw to tylko niektóre z gospodarczych skutków trwającej od 24 lutego agresji Rosji na Ukrainę” – czytamy w artykule. W tej sytuacji firmy audytorskie i biegli rewidenci powinni wziąć pod uwagę listę zagadnień, przygotowaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (pełna lista wskazówek PIBR dostępna tutaj – link Wojna w Ukrainie - wskazówki dotyczące badania | PIBR).

Lista czynników ryzyka, które wymagają uwzględnienia podczas badania sprawozdań za 2021 r. jest długa i większość z nich dotyczy wpływu wojny, ale są też inne – o charakterze makroekonomicznym, związane z Polskim Ładem czy wpływem pandemii, a także dotyczące cyberbezpieczeństwa.

Istotną kwestią są terminy – podkreśla redakcja i powołując się na PIBR przytacza, że sprawozdanie z badania jest datowane nie wcześniej niż w dniu, w którym biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody, na których może oprzeć swoją opinię z badania. „Biorąc pod uwagę szybko zmieniające się środowisko, ważne jest, aby data zakończenia wszystkich prac audytowych (w tym badanie późniejszych zdarzeń i ocena kontynuacji działalności) zostało zaktualizowane jak najbliżej daty sprawozdania z badania. Ważne jest również, aby data oświadczenia kierownika jednostki była możliwie najbliższa daty sprawozdania z badania, ale nie późniejsza.” – czytamy.

Z pełną treścią artykuły można się zapoznać w wydaniu papierowym „Parkietu” z 2 kwietnia lub online w serwisie dla e-prenumeratorów: Geopolityka zagościła w sprawozdaniach finansowych - parkiet.com

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl