Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:22, 16.07.2024 r.

Rzeczpospolita: Ceny za audyt mogą dalej rosnąć (wywiad)

O wyzwaniach branży biegłych rewidentów związanych z pozyskiwaniem młodych talentów, badaniu sprawozdań w czasach dużej niepewności, a także cenach usług audytorskich rozmawiała Barbara Misterska-Dragan, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z redakcją „Rzeczpospolitej”. Wywiad ukazał się w dodatku poświęconym XXI edycji Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej”.

Rzeczpospolita

25 kwietnia 2022

Wywiad ukazał się w dodatku poświęconym XXI edycji Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej”.
„(…)zjawisku kurczenia się branży towarzyszy obniżenie średniej wieku wśród biegłych rewidentów, co może wskazywać na fakt, że na wykreślenie z rejestru zdecydowały się w większości starsze osoby, nierzadko mierzące się z wykluczeniem cyfrowym” – podsumowała Prezes KRBR tendencję spadkową liczby biegłych rewidentów. Według danych na 15 kwietnia 2022 r. w Polsce działają 1333 firmy audytorskie, a liczba biegłych rewidentów sięga 5198, przy czym wykonujących zawód jest 2717. Na koniec 2016 r., zanim weszła w życie w 2017 r. znowelizowana ustawa o biegłych rewidentach, grono biegłych rewidentów liczyło 6987 osób, spośród których 3195 wykonywało zawód. Spadek sięga - odpowiednio - ponad 25 i niemal 15 proc.

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) uczestniczy w projekcie Ministerstwa Finansów, który ma na celu zdiagnozowanie problemu z pozyskiwaniem nowych kadr do zawodu. Poza tym Izba chce promować profesję biegłego rewidenta wśród studentów. Izba wraz z resortem finansów i Polską Agencją Nadzoru Audytowego analizuje również możliwości uznawania uprawnień ukraińskich biegłych rewidentów.

Barbara Misterska-Dragan omówiła specyfikę badania sprawozdań finansowych w niepewnych czasach. „Biegły rewident powinien być ostrożny, gdyż w warunkach niepewności rośnie również ryzyko subiektywizmu, które może skutkować zniekształceniami spowodowanymi oszustwem. Zarówno w czasie pandemii, jak i obecnie w związku z wojną w Ukrainie, PIBR wspiera biegłych rewidentów, publikując wskazówki w zakresie badania sprawozdań.” – podsumowała.

Ceny usług audytorskich są w tendencji wzrostowej. „Owszem, na rynku jest konkurencja, ale uważamy, że jakość, złożoność badania i pracochłonność są aktualnie głównymi wyznacznikami wynagrodzeń. W przyszłym roku można spodziewać się kolejnego wzrostu wynagrodzeń. Wynikać on może ze zmian wprowadzanych w firmach audytorskich wskutek nowych wymogów związanych z zarządzaniem jakością.” – oceniła Prezes KRBR.

Wywiad został opublikowany w wydaniu „Rzeczpospolitej” z dn. 25.04.2022 w specjalnym dodatku „Ranking Audytorów Giełdowych”. Jest dostępny także w wersji elektronicznej pod adresem https://www.rp.pl/wydarzenia-gospodarcze/art36140291-ceny-za-audyt-moga-dalej-rosnac

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl