Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:18, 24.06.2024 r.

Będzie zamieszanie z cenami audytów

Ministerstwo Finansów do 17 czerwca 2016 r. ma czas na wdrożenie zmiany do polskiej ustawy wynikające m.in. ze znowelizowanej dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W tym samym czasie wejdzie w życie unijne rozporządzanie nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.   Monika Kaczorek, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wyjaśnia, że w związku z reformą zmianie ulegnie sam proces badania sprawozdania finansowego. Zmieni się też proces wyboru audytora – jednostki zainteresowania publicznego, nie będą mogły już kierować się jedynie ceną. Niezależnie, począwszy od sprawozdań finansowych za 2016 rok audyty dla JZP będą odbywały się też zgodnie z międzynarodowymi standardami badania. Więcej czasu biegły będzie musiał poświęcić na planowanie badania i dokumentację – to oznacza, że dużą część pracy, którą dotychczas wykonywał w siedzibie klienta teraz będzie mógł zrobić w swoim biurze. – To korzyść dla klienta – przekonuje Kaczorek. Bo biegły przyjdzie do klienta po to, żeby rozmawiać o kwestiach najistotniejszych, żeby przedstawić wnioski i rekomendacje. Ale Krzysztof Burnos, prezes KRBR, zwraca uwagę, że rewidenci będą mieli też dodatkową pracę. Będą musieli przykładowo wykonywać więcej procedur, bo zakres badania jest szerszy.   Zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów kosztochłonność audytów wzrośnie przez to o 20 proc. Rozmówca podkreśla, że szacunek ten nie uwzględnia jednak tego, że wzrosnąć mają też opłaty z tytułu nadzoru

Dziennik Gazeta Prawna

21 marca 2016

Ministerstwo Finansów do 17 czerwca 2016 r. ma czas na wdrożenie zmiany do polskiej ustawy wynikające m.in. ze znowelizowanej dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W tym samym czasie wejdzie w życie unijne rozporządzanie nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.

 

Monika Kaczorek, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wyjaśnia, że w związku z reformą zmianie ulegnie sam proces badania sprawozdania finansowego. Zmieni się też proces wyboru audytora – jednostki zainteresowania publicznego, nie będą mogły już kierować się jedynie ceną. Niezależnie, począwszy od sprawozdań finansowych za 2016 rok audyty dla JZP będą odbywały się też zgodnie z międzynarodowymi standardami badania. Więcej czasu biegły będzie musiał poświęcić na planowanie badania i dokumentację – to oznacza, że dużą część pracy, którą dotychczas wykonywał w siedzibie klienta teraz będzie mógł zrobić w swoim biurze. – To korzyść dla klienta – przekonuje Kaczorek. Bo biegły przyjdzie do klienta po to, żeby rozmawiać o kwestiach najistotniejszych, żeby przedstawić wnioski i rekomendacje. Ale Krzysztof Burnos, prezes KRBR, zwraca uwagę, że rewidenci będą mieli też dodatkową pracę. Będą musieli przykładowo wykonywać więcej procedur, bo zakres badania jest szerszy.

 

Zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów kosztochłonność audytów wzrośnie przez to o 20 proc. Rozmówca podkreśla, że szacunek ten nie uwzględnia jednak tego, że wzrosnąć mają też opłaty z tytułu nadzoru. – Ponieważ usługi biegłych rewidenta charakteryzują się niską marżą można się spodziewać wzrostu ceny o kolejne kilka procent - twierdzi prezes KRBR

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl