Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:09, 14.04.2024 r.

Wchodzą w życie nowe zasady raportowania niefinansowego

W życie wchodzi znowelizowana ustawa o rachunkowości, która nakłada na niektóre jednostki nowe obowiązki i zasady raportowania danych niefinansowych. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów aktywnie włącza się w wyjaśnianie przedsiębiorcom nowego obowiązku.

27 stycznia 2017

Ustawa o rachunkowości wprowadziła w życie postanowienia unijnej dyrektywy 2014/95/UE z 22.10.2014 r., dotyczącej ujawniania danych pozafinansowych. Unijna regulacja wprowadza dla największych jednostek zainteresowania publicznego wymóg ujawniania w sprawozdaniu z działalności minimum istotnych informacji dotyczących kwestii środowiskowych, pracowniczych i społecznych oraz ujawniania m.in. opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych. Celem dyrektywy jest zwiększenie przejrzystości, podniesienie istotności, spójności oraz porównywalności ujawnianych informacji niefinansowych.

O tym kogo i w jakim stopniu będzie dotyczył nowy obowiązek, oraz jak rozumieć nowe przepisy, rozmawiali 19 stycznia 2017 r. uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz firmę doradczą CSRinfo. W spotkaniu pt. „Komunikacja nowego obowiązku sprawozdawczości finansowej” udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Fundacji Standardów Raportowania, Związku Banków Polskich oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych. KIBR reprezentowali Krzysztof Burnos, prezes KRBR, Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR, Monika Kaczorek, członek KRBR i Fundacji Standardów Raportowania oraz Ewelina Kaczorowska-Wiosna, odpowiedzialna za działania biura KIBR w ramach CSR.

Uczestnicy usłyszeli o zmianach w ustawie rachunkowości

Małgorzata Szewc, Główny Specjalista Departamentu Rachunkowości w obszernej prezentacji wyjaśniła uczestnikom spotkania szczegóły transpozycji dyrektywy europejskiej do polskiego prawa. Zdaniem uczestników najwięcej wątpliwości na rynku wciąż budzą kwestie: kto będzie podlegał obowiązkowi raportowania oraz jakie są obowiązujące terminy i sposoby publikacji danych niefinansowych. Krzysztof Burnos, prezes KRBR, zwrócił także uwagę na brak narzucenia przez polskiego ustawodawcę standardów raportowania niefinansowego. W tym momencie jest dowolność wyboru zasad raportowania. W takim wypadku, zdaniem Prezesa samorządu biegłych rewidentów, niezbędna jest obiektywna weryfikacja biegłego rewidenta, który sprawdzi, czy wskaźniki, które firma wybrała do raportowania, zostały dobrane w sposób prawidłowy, a więc taki, który pozwoli na rzeczywistą ocenę firmy.

Będą kolejne spotkania robocze

Uczestnicy spotkania potwierdzili chęć kontynuowania wielostronnych spotkań roboczych w przyszłości. – W takim gronie możemy wspólnie zastanawiać się i dyskutować nad tym, jak rozumieć nowe przepisy, ale też jak komunikować do rynku nowe obowiązki. Jako biegli rewidenci, a więc osoby współodpowiedzialne za jakość prezentowanych przez firmy informacji, czujemy, że promocja najlepszych praktyk z tym zakresie to nasz obowiązek – mówiła po spotkaniu Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i jedna z inicjatorek spotkania. Ewa Sowińska oraz Ewelina Kaczorowska-Wiosna wzięły udział także w spotkaniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na temat ujawniania informacji niefinansowych zorganizowanym 16 stycznia 2017 r. W trakcie spotkania zastępca prezesa KRBR przedstawiła prezentację na temat roli biegłego rewidenta w świetle nowej ustawy o rachunkowości. Po raz pierwszy zaprezentowana została także analiza FOB „Nowe obowiązki prawne związane z ujawnianiem informacji niefinansowych i polityki dotyczącej różnorodności”. Wyjaśnia ona, kto dokładnie zostanie objęty obowiązkiem ujawniania informacji niefinansowych, a także sposób prezentacji informacji. Odpowiada także na pytanie, czy nowe przepisy oznaczają faktycznie obowiązek bardziej zaawansowanego procesu raportowania społecznego. Publikacja stanowi przewodnik po nowych wymogach dla biznesu. Dodatkowo znajdują się w niej eksperckie komentarze przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Kolejne spotkanie, którego tematem będzie rola biegłych rewidentów w raportowaniu i weryfikacji danych niefinansowych, odbędzie się już 16 lutego br. w biurze KIBR.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi na spotkaniach:

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl