Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:34, 16.07.2024 r.

Dziennik Gazeta Prawna: Trzeba się przestawić z kontroli na zarządzanie jakością

W rozmowie z „DGP” prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wyjaśnia, jak wyglądały działania samorządu związane z wdrożeniem nowych standardów.

Dziennik Gazeta Prawna

19 grudnia 2022

Wywiad, którego udzieliła Barbara Misterska-Dragan, poświęcony był historii przygotowań do wdrożenia standardów kontroli jakości, różnicy opinii pomiędzy KRBR i PANA w kwestii brzmienia standardów oraz działań podejmowanych przez samorząd w ramach przygotowania biegłych rewidentów do wejścia w życie nowych zasad. Jak przypomina prezes KRBR, „Kilkumiesięczny proces przygotowawczy został zakończony uchwałą KRBR przyjętą już w kwietniu 2022 r. ” Zastrzeżenia do brzmienia przepisów przyjętych przez samorząd zgłosiła jednak Rada PANA, co wstrzymało prace nad wdrożeniem uchwały. W odpowiedzi na zastrzeżenia PANA w lipcu KRBR przedstawiła swoje stanowisko, jednakże w sierpniu 2022 r. Rada PANA ostatecznie odmówiła zatwierdzenia uchwały KRBR. Decyzja ta została przez samorząd zaskarżona do wojewódzkiego sądu administracyjnego w połowie września 2022 r.

Jak podkreśliła prezes KRBR, „Z uzyskanych przez nas opinii prawnych wynikało bowiem, że to w kompetencji PIBR jest ustanawianie standardów, a zastrzeżenia Rady PANA są niezgodne z prawem. W efekcie proces zatwierdzania standardów istotnie się wydłużył”, a sytuację dodatkowo utrudnił fakt, że „15 listopada br. Rada PANA podjęła uchwałę wprowadzającą standardy w wersji z zastrzeżeniami. Nadzorca nie tylko wprowadził zmiany zbyt późno, ale pominął głosy środowiska w sprawie ich ostatecznego kształtu. Nakazał bowiem standardami kontroli jakości objąć wszystkie usługi świadczone przez firmy audytorskie, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i doradztwo”.

Jak podkreśla Barbara Misterska-Dragan, „Dostrzegamy troskę PANA i próby działań na rzecz przygotowania środowiska do zmian. Jednocześnie dochodzą do nas liczne głosy biegłych rewidentów, że decyzja podjęta w połowie listopada 2022 r. wprowadzająca nowe uregulowania od i stycznia 2023 r. dezorganizuje pracę firm audytorskich. Stawia też nas w bardzo trudnym położeniu, a tym samym źle wpływa na jakość sprawozdawczości finansowej, bezpieczeństwo obrotu w i tak przecież pełnych napięcia czasach”.

Dalsza część rozmowy dotyczy zakresu zmian w standardach. Prezes KRBR podkreśla, że „Istotą zmian jest przejście z kontroli jakości na proces zarządzania jakością, a tym samym ryzykiem. Ma on charakter ciągły, a przyjęte procedury muszą być stale doskonalone i aktualizowane na podstawie analizy wydarzeń zachodzących zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu firmy. Nowe standardy to odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, w jakiej toczy się życie gospodarcze. Firma audytorska musi być jeszcze bardziej uważna na te zmiany, a nowe standardy służą skuteczniejszej diagnozie i kontroli czynników ryzyka oraz pozwalają na ciągłe doskonalenie systemu”.

Wywiad z Barbarą Misterską-Dragan dostępny jest w papierowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” z dn. 19.12.2022.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl