Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:11, 16.07.2024 r.

Rzeczpospolita: Legislacyjna karuzela

W ostatnich latach w życie weszły liczne zmiany prawne, mające istotny wpływ na rynek audytu. Jak ostrzega gazeta, na horyzoncie widać już kolejne zmiany.

Rzeczpospolita

28 kwietnia 2023

Jak informuje gazeta, źródłem nowych przepisów są regulacje polskie i międzynarodowe. Wymienia m.in. przepisy dotyczące standardów zarządzania jakością czy dyrektywę w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. dyrektywa CSRD). Zdaniem „Rz”, zmiany prawne wynikają też z coraz większego udziału nowych technologii w audycie. W minionym roku dokonana została nowelizacja Krajowego Standardu Badania KSB 315, w którym szczegółowo ujęto zagadnienia związane z nowymi technologiami i systemami IT.

Na implementację dyrektywy CSRD Polska, podobne jak inne państwa członkowskie, ma czas do 6 lipca 2024 r. Prace dostosowawcze już trwają, o czym mówi gazecie Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.. „Zaplanowaliśmy na lata 2023 i 2024 obligatoryjne szkolenia zawodowe o tematyce ESG. Planowane są również konferencje, webinary i spotkania wprowadzające rewidentów w kwestie filarów zrównoważonego rozwoju, raportowania i atestacji. Wspólnie z Ministerstwem Finansów i PANA pracujemy nad wypracowaniem jak najlepszych rozwiązań legislacyjnych”.

Według gazety „Audytorzy zgodnie twierdzą, że rynek jest przeregulowany, co utrudnia myślenie i wyciąganie prawidłowych wniosków”.

Artykuł został opublikowany w wydaniu „Rzeczpospolitej” w dn. 28.04.2023, jest również dostępny online pod adresem https://www.rp.pl/finanse/art38409121-legislacyjna-karuzela

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl