Audytorzy małych firm nie powinni mieć ograniczeń

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w ustawie o biegłych rewidentach w związku z implementacją unijnej reformy rynku audytu. O ile jednak przepisy unijne skupiają się na zaostrzeniu wymogów dotyczących badań jednostek zainteresowania publicznego, polski ustawodawca planuje rozszerzyć je także na małe i średnie firmy.   Takie rozwiązanie krytycznie oceniła Europejska Federacja Księgowych. FEE zaznacza, że poza Polską żadne inne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie planuje rozszerzenia zakazu świadczenia usług dodatkowych czy obowiązku rotacji firmy audytorskiej na jednostki niebadające JZP. Zdaniem federacji wiązałoby się to z nałożeniem nieuzasadnionych obciążeń na małe i średnie przedsiębiorstwa.   W opinii Krzysztofa Burnosa, prezesa KRBR, wobec tak dużych zastrzeżeń Ministerstwo powinno zorganizować konferencję uzgodnieniową

Rzeczpospolita

9 września 2015

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w ustawie o biegłych rewidentach w związku z implementacją unijnej reformy rynku audytu. O ile jednak przepisy unijne skupiają się na zaostrzeniu wymogów dotyczących badań jednostek zainteresowania publicznego, polski ustawodawca planuje rozszerzyć je także na małe i średnie firmy.

 

Takie rozwiązanie krytycznie oceniła Europejska Federacja Księgowych. FEE zaznacza, że poza Polską żadne inne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie planuje rozszerzenia zakazu świadczenia usług dodatkowych czy obowiązku rotacji firmy audytorskiej na jednostki niebadające JZP. Zdaniem federacji wiązałoby się to z nałożeniem nieuzasadnionych obciążeń na małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

W opinii Krzysztofa Burnosa, prezesa KRBR, wobec tak dużych zastrzeżeń Ministerstwo powinno zorganizować konferencję uzgodnieniową. - Nie wyobrażam sobie pominięcia tak istotnego elementu konsultacji społecznych w wypadku fundamentalnych zmian ustrojowych systemu - wyjaśnia prezes samorządu biegłych rewidentów.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl