Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:01, 24.07.2024 r.

Francuski wzór audytu

Podwójne badanie mogłoby zdemonopolizować rynek – twierdzą mniejsze firmy audytorskie. – pisze w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolita”.

Rzeczpospolita

16 lutego 2017

Jedną z kwestii budzących gorące dyskusje w sprawie nowej ustawy o biegłych rewidentach, jest tzw. podwójny audyt. Polega on na równoczesnym badaniu sprawozdań firm przez dwie firmy audytorskie, które się wzajemnie kontrolują. Taki model jest obowiązkowy we Francji i Bułgarii, a w kilku innych krajach UE jest dobrowolny.

- Byłoby to szansą na przeprowadzenie wspólnego badania z większymi firmami, a tym samym zdobycie wiedzy i doświadczenia. To z kolei byłoby dla polskich firm cenne w zdobywaniu mocniejszej pozycji na rynku – twierdzi Monika Kaczorek, biegły rewident z firmy Mazars.

- Doświadczenia z Francji pokazują, że koszt połączenia audytu jest tylko o 2-5 proc. wyższy. W zamian klienci otrzymaliby usługę jeszcze wyższej jakości – przekonuje ekspertka.

Z kolei pomysł wprowadzenia dobrowolnego podwójnego audytu popiera Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.

Pomysł obowiązkowego podwójnego audytu krytykują natomiast największe firmy audytorskie.

Cały tekst można przeczytać na stronie: http://archiwum.rp.pl/artykul/1333962-Francuski-wzor-audytu.html

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl