Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:24, 24.07.2024 r.

Rewident będzie mógł korzystać z usług eksperta

Nowa ustawa nie będzie ograniczać możliwości korzystania z zewnętrznych usług IT czy prawnych przez firmy audytorskie – uspokaja Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP i obawy KIBR.

Dziennik Gazeta Prawna

4 kwietnia 2017

W toku prac nad projektem nowej ustawy o biegłych rewidentach Ministerstwo Finansów wprowadziło autopoprawkę, która zmierza do ograniczenia możliwości zlecania usług podwykonawcom. Audytorzy nie mogliby już przekazywać podwykonawcom wykonania całego badania, a tylko niektórych czynności.

Pojawiły się obawy, że uniemożliwi to zlecanie zewnętrznym firmom innych usług, np. IT i prawnych a firmy audytorskie same musiałyby zatrudnić takich specjalistów. Według Krzysztofa Burnosa, prezesa KRBR, prowadziłoby to do dalszej koncentracji rynku.

Ministerstwo Finansów uspokaja, że chodzi jedynie o ograniczenie niewłaściwej praktyki rynkowej polegającej na przekazywaniu przez firmy audytorskie całych zleceń podmiotom niewybranym przez badaną jednostkę.  

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl