Rewident będzie mógł korzystać z usług eksperta

Nowa ustawa nie będzie ograniczać możliwości korzystania z zewnętrznych usług IT czy prawnych przez firmy audytorskie – uspokaja Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP i obawy KIBR.

Dziennik Gazeta Prawna

4 kwietnia 2017

W toku prac nad projektem nowej ustawy o biegłych rewidentach Ministerstwo Finansów wprowadziło autopoprawkę, która zmierza do ograniczenia możliwości zlecania usług podwykonawcom. Audytorzy nie mogliby już przekazywać podwykonawcom wykonania całego badania, a tylko niektórych czynności.

Pojawiły się obawy, że uniemożliwi to zlecanie zewnętrznym firmom innych usług, np. IT i prawnych a firmy audytorskie same musiałyby zatrudnić takich specjalistów. Według Krzysztofa Burnosa, prezesa KRBR, prowadziłoby to do dalszej koncentracji rynku.

Ministerstwo Finansów uspokaja, że chodzi jedynie o ograniczenie niewłaściwej praktyki rynkowej polegającej na przekazywaniu przez firmy audytorskie całych zleceń podmiotom niewybranym przez badaną jednostkę.  

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl