Nowe przepisy dot. biegłych rewidentów i firm audytorskich

Sejm przyjął 11 maja 2017 roku ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Dostosowuje ona polski system prawny do przepisów unijnych z zakresu audytu i sprawozdań finansowych – czytamy w serwisie e-prawnik.

12 maja 2017

e-prawnik

Nowe rozwiązania mają wzmocnić niezależność i obiektywizm biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz przyczynić się do poprawy jakości badań ustawowych oraz wzmocnienia nadzoru publicznego poprzez uniezależnienie od środowiska biegłych rewidentów. – Natomiast ograniczenie przewagi konkurencyjnej dużych firm sieciowych i otwarcie możliwości wejścia na rynek innym podmiotom wpłynie na dekoncentrację rynku badań ustawowych JZP – czytamy w artykule.

Przygotowanie nowej ustawy trwało 2 lata. Jej uchwalenie poprzedzone było długim procesem konsultacji społecznych, w którym brały udział wszystkie zainteresowane strony, w tym organizacje branżowe i przedstawiciele przedsiębiorców. Zgłoszono wiele uwag, a przyjęte przepisy są optymalnym rozwiązaniem i kompromisem oczekiwań wyrażanych w trakcie całego procesu legislacyjnego.
Ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu. Wyjątkiem są przepisy dotyczące opłat z tytułu nadzoru, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Cały artykuł dostępny na stronie: http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/nowe-przepisy-dot--bieglych-rewidentow-i-firm-audytorskich.html

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf