Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:28, 24.05.2024 r.

Prezydent podpisał ustawę o biegłych rewidentach

Wzmocnienie obiektywizmu i niezależności firm audytorskich oraz biegłych rewidentów a także ograniczanie konfliktu interesów między biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, a firmami badanymi – taki ma być skutek ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda – podaje PAP a za nią serwisy informacyjne.

PAP

5 czerwca 2017

Ustawa tworzy specjalny katalog jednostek zainteresowania publicznego obejmujący m.in. spółki publiczne i firmy rynku finansowego, na których ciążą określone obowiązki. Projekt zakłada też m.in. wprowadzenie rotacji, czyli obowiązkowej zmiany firmy audytorskiej, która wykonuje badanie i przygotowuje opinię dotyczącą sprawozdań w JZP – przyjęto 5-letni maksymalny okres nieprzerwanego trwania zleceń. Zaproponowano też nowy model nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi. Ma być w tym celu powołana Komisja Nadzoru Audytorskiego.

W czasie prac parlamentarnych, po głosach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, do projektu wprowadzono rządowe autopoprawki m.in. dot. rozszerzenia czarnej listy usług zakazanych o usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej. Chodziło o to, aby firma audytorska nie mogła jednocześnie świadczyć temu samemu klientowi (JZP) usług audytorskich i doradczych. W końcu, przyjmując poprawki Senatu, posłowie nieco złagodzili regulacje zakazujące biegłym rewidentom świadczenia dla swoich klientów usług, wykraczających poza rewizję finansową.

Artykuły na ten temat dostępne na stronach:

http://biznes.onet.pl/

http://forsal.pl/

http://www.polskieradio.pl/

http://www.rp.pl/

http://wgospodarce.pl/

http://www.gazetaprawna.pl/

http://www.money.pl/gielda/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl