Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:33, 24.06.2024 r.

Trwa spór o połączony audyt

„Dziennik Gazeta Prawna” przeprowadził konfrontację z udziałem Moniki Kaczorek, biegłego rewidenta i partnera w grupie audytorsko-doradcze Mazars, oraz Marcina Domagały – biegłego rewidenta i partnera ds. regulacyjnych w KPMG w Polsce.

6 lutego 2017

Pierwsze pytanie dotyczyło wprowadzenia obowiązkowego audytu wspólnego dla niektórych jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Monika Kaczorek stwierdziła, iż to skuteczne i sprawdzone narzędzie, które podnosi jakość badania, ale również sprzyja dekoncentracji rynku usług audytorskich. A przecież są to główne cele europejskiej reformy audytu. Z kolei Marcin Domagała uważa, iż już pod obecną ustawą każda jednostka, nie tylko JZP, może zadecydować o zatrudnieniu dwóch audytorów do badania, jeśli uzna, ze jest taka potrzeba. Wpisanie takiego obowiązku – wg Domagały – jest sprzeczne z logiką.

Na pytanie czy obowiązkowy audyt wspólny sprzyjałby dekoncentracji rynku badań JZP, Monika Kaczorek odpowiada wprost. – Stąd tak duży opór największych firm przed tym rozwiązaniem. Badanie wspólne wspiera rozwój małych i średnich firm audytorskich, które stanowią zdecydowaną większość polskiego rynku usług audytorskich. Z kolei Domagała twierdzi, iż dostępne dane wskazują, że obowiązek wspólnego badania wpłynął na wzrost koncentracji na rynku największych spółek giełdowych we Francji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl