Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:26, 24.05.2024 r.

Audytor sprawdzi, czy spółka stosuje agresywną optymalizację

– Przeprowadzający rewizję finansową zawsze muszą zwrócić uwagę na istotne nietypowe transakcje, ponieważ wiążą się one ze znaczącym ryzykiem zniekształcenia sprawozdania finansowego – podkreśla w rozmowie z DGP Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

DGP

6 czerwca 2017

Zdaniem Prezesa KRBR przeprowadzający audyt biegli rewidenci muszą zrozumieć, w jaki sposób spółka zarządza ryzykiem biznesowym, na które składa się też ryzyko podatkowe. Muszą też brać pod uwagę to, że firmy mogą podejmować działania nastawione na agresywną optymalizację. Postępowanie w takim przypadku regulują międzynarodowe standardy badania. Jeden z nich nakazuje, aby audytor przyjrzał się ryzyku nieprzestrzegania prawa podatkowego.

– Jeżeli według audytora istnieją przesłanki, które świadczyłyby o agresywnej optymalizacji, powinien on porozmawiać z doradcą podatkowym, który wspierał firmę w przeprowadzaniu tej transakcji – mówi Burnos i dodaje, że biegły rewident musi wysłuchać wszystkich stron i wyciągnąć własne wnioski. Biegły jest bowiem w stanie ocenić, czy dana transakcja rodzi znaczące ryzyko podatkowe. Jeżeli uzna to za właściwe, powinien skonsultować się także z zewnętrznymi ekspertami.

Cały artykuł dostępny na stronie: http://podatki.gazetaprawna.pl/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl