Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:55, 16.07.2024 r.

Emitenci muszą się dostosować do nowych regulacji

W redakcji „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” odbyła się debata na temat nowej ustawy o biegłych rewidentach.

30 czerwca 2017

W debacie wzięli udział Ewa Jakubczyk-Cały, partner zarządzająca PKF Consult, poseł Artur Soboń z sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Michał Czarnik, przewodniczący komitetu audytu KGHM, Bogusław Bławat, dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, oraz Andrzej Puncewicz, członek zarządu Crido Taxand.

Skutki nowej ustawy

Ewa Jakubczyk-Cały i Artur Soboń zwracali uwagę, że ustawa nakłada co prawda na spółki sporo nowych obowiązków, ale efekt w postaci podniesienia jakości sprawozdawczości finansowej powinien być korzystny dla wszystkich uczestników rynku. Michał Czarnik zauważył, że wiele z rozwiązań ustawy jest już realizowanych przez największe podmioty w ramach dobrych praktyk. Mirosław Kachniewski wyraził jednak obawy, że przy mocnej koncentracji rynku regulacja wywoła tylko dalszą jego oligopolizację. Nowe przepisy co do komitetów audytu jego zdaniem zderzą się z kolei z ograniczoną liczbą specjalistów spełniających warunki niezależności, co może potencjalnie skutkować „peselizacją” – powoływaniem do rad nadzorczych osób bez doświadczenia, ale spełniających formalne wymogi.

Etyka vs restrykcyjne sankcje

Bogusław Bławat sugerował, że łączenie usług podatkowych i audytorskich skutkuje wzrostem ilości nieprawidłowości, a zatem wskazane byłoby objęcie nowymi regulacjami większej liczby podmiotów, nie tylko JZP. Poseł Soboń ripostował jednak, że nie ma powodów wątpić w etykę zawodową polskich audytorów: nie było tu skandali takich jak w USA czy Europie Zachodniej. Ewa Jakubczyk-Cały i Mirosław Kachniewski wskazywali przy tym, że nowa ustawa przewiduje bardzo surowe sankcje za bardzo szeroki wachlarz przewinień, łącząc w tej samej kategorii poważne naruszenia i drobne formalne nieprawidłowości.

Ceny audytu

Uczestnicy debaty zgodzili się, że nowa regulacja wywoła wzrost cen audytu. Andrzej Puncewicz przypuszczał jednak, że nie będzie on bardzo istotny. Przywołał w tym kontekście zapowiedź min. Janczyka o współpracy resortu finansów z UOKiK przy zwalczaniu dumpingu w sektorze usług audytorskich.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl