Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:17, 16.07.2024 r.

KNF weryfikuje skład komitetów audytu

Niedostosowanie się do nowego prawa będzie kosztowne.

Gazeta Prawna

29 listopada 2017

Do końca listopada wszystkie jednostki zainteresowania publicznego muszą poinformować Komisję Nadzoru Finansowego, czy dostosowały komitety audytu do wymogów nowej ustawy o biegłych rewidentach. Za nieprawidłowości grożą wysokie kary, m.in. finansowe. Sankcje mogą być nałożone zarówno na JZP (do 10 proc. przychodów), jak i konkretne osoby, np. członków rady nadzorczej (do 250 tys. zł). Karą może też być np. zakaz pełnienia funkcji przez członka rady nadzorczej maksymalnie na 3 lata.

Krzysztof Burnos, prezes PIBR, zwraca uwagę na zaostrzenie kryteriów niezależności: wcześniej niezależność oceniana była przede wszystkim pod kątem posiadania papierów wartościowych danego JZP czy innych instrumentów kapitałowych związanych z daną spółką. Teraz członkowie komitetu audytu nie mogą być np. ustępującymi członkami zarządu ani mieć powiązań z jednostką dominującą. Wcześniej zdarzało się, że fundusze inwestycyjne wskazywały na członków komitetu osoby z rady nadzorczej czy zarządu innej spółki zależnej.

Cały artykuł dostępny jest w podatkowym serwisie Gazety Prawnej.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl