Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:17, 22.07.2024 r.

Audytor nie wyceni, ale nadal policzy podatek

Biegli rewidenci wciąż będą mogli obliczać PIT, CIT, VAT, tyle że w ramach usług doradztwa podatkowego – czytamy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.

Dziennik Gazeta Prawna

27 lutego 2017

Sejmowa podkomisja wykreśliła prawo do obliczania podatku dochodowego VAT i odroczonego podatku dochodowego przez firmy badające sprawozdania finansowe. Ale pozostawiła możliwość świadczenia przez nie usług doradztwa podatkowego. Biegli będą mogli obliczać podatki, ale w ramach tych usług.

Chodzi o firmy badające sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego. Spór o rozdzielenie usług jeszcze się nie zakończył. Ma wrócić pod koniec prac sejmowej podkomisji. Potem może przenieść się na forum sejmowej komisji i na salę plenarną.

Przy rozpatrywaniu katalogu usług warunkowo dozwolonych zostały wprowadzony tylko poprawki zaproponowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Usunięto obliczanie odroczonego podatku dochodowego oraz usługi wyceny. Według KNF, pozwoli to na uniknięcie konfliktu interesów.

Unijne przepisy pozwalają, aby pod pewnymi warunkami audytor mógł wykonywać niektóre usługi dodatkowe. W projekcie polskiej ustawy ma się więc znaleźć jako dozwolone np. doradztwo podatkowe, przygotowywanie deklaracji podatkowych, wspieranie klienta podczas kontroli fiskusa. Tyle, że wartość tych usług nie będzie mogła przekraczać 50 proc. wynagrodzenia za badanie.

O komentarz poproszono Andrzeja Puncewicza, partnera w Crido Taxand, oraz Krzysztofa Burnosa, prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

- Zmiany, które wprowadziła podkomisja są niewystarczające. Projekt nadal przewiduje możliwość świadczenia usług doradztwa podatkowego przez biegłych rewidentów dla audytowanego klienta. Wykreślenie możliwości obliczania podatków jest jedynie zmianą kosmetyczną. Dobrym posunięciem jest natomiast zakaz usług wyceny – powiedział Puncewicz.

- Biegły rewident nie będzie mógł świadczyć żadnych usług wyceny, niezależnie od tego, czy mają one związek z badanym sprawozdaniem (np. aktuarialnych), czy go nie mają. Przykładowo, gdy spółka potrzebuje wyceny na potrzeby sporu z ubezpieczycielem (potrzebuje dowodów na utracone korzyści), audytor może ją sporządzić. Po wdrożeniu ustawy będzie to niemożliwe dla JZP. Biegły nie będzie też mógł już pomóc w wyliczeniu podatku odroczonego, gdy jego wartość będzie nieistotna. Dotychczas taka usług była świadczona w mniejszych firmach, gdzie jego wyliczenie może być problemem – zauważył Krzysztof Burnos.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl