Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:45, 16.07.2024 r.

Może powstać luka w nadzorze nad biegłymi rewidentami

DGP ostrzega, że w razie wejścia w życie planowanej nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach przez pół roku nie będzie planowych kontroli badań sprawozdań finansowych innych podmiotów niż jednostki zainteresowania publicznego.

Dziennik Gazeta Prawna

27 lutego 2019

Kontrolami audytorów ma się zająć całkiem nowy organ – Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA). Ma ona przejąć kontrole badań sprawozdań finansowych, a także innych usług atestacyjnych. PANA ma powstać w miejsce działającej przy ministrze finansów Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) i samorządowej Krajowej Komisji Nadzoru. Teraz wszystkimi kontrolami – zarówno tymi prowadzonymi przez KNA, jak i przez KKN – miałaby zająć się PANA.

PANA ma powstać 1 stycznia 2020 r. Natomiast KKN ma w okresie przejściowym realizować i kończyć kontrole wynikające z planu kontroli zatwierdzonego na okres od lipca 2018 r. do końca czerwca 2019 r. Nie będzie już tworzyć kolejnego planu kontroli (na okres lipiec 2019 r. – czerwiec 2020 r.). KKN nie będzie wszczynać nowych kontroli. To by oznaczało, że przez pół roku nie będzie planowych kontroli audytów sprawozdań finansowych innych podmiotów niż JZP. Resort zapewnia jednak, że luka w nadzorze nad firmami audytorskimi nie powstanie, bo będą kontrole doraźne. Będzie je prowadzić już nie KKN, tylko Komisja Nadzoru Audytowego.

Sceptyczny w tej sprawie jest Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Jego zdaniem obawy o ciągłość działania nadzoru są jak najbardziej uzasadnione. Przypomina, że już podczas prac nad poprzednią reformą audytu powstała luka w nadzorze nad badaniami sprawozdań finansowych JZP. Wówczas trwała ona półtora roku. Wynikało to z tego, że europejska regulacja wyłączyła możliwość samorządowego nadzoru nad audytami w JZP w połowie 2016 r., a nowa ustawa przekazująca uprawnienia kontrolne KNA weszła w życie w czerwcu 2017 r. Natomiast pierwsze kontrole komisja przeprowadziła na przełomie 2017 i 2018 r.

Dlatego Krajowa Rada postuluje, żeby utrzymać samorządowy nadzór nad badaniami nie-JZP. Jak podkreśla Barbara Misterska-Dragan, wiceprezes KRBR: – Samorządowy nadzór nad badaniami nie-JZP to dobrze funkcjonujący mechanizm. Zlikwidowanie KKN byłoby nie tylko drastycznym ograniczeniem kompetencji samorządu, ale przede wszystkim wyrzuceniem do kosza sprawnej instytucji wraz z całym jej doświadczeniem i wysiłkiem włożonym w jej działanie.

Cały artykuł dostępny jest w serwisie podatkowym DGP.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl