Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:58, 23.05.2024 r.

Dziennik Gazeta Prawna: Coraz większa koncentracja na rynku audytorskim

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dnia 24 maja 2022 r. przeczytać można o dwóch zauważalnych trendach w branży audytu: zmniejszającej się liczbie biegłych rewidentów prowadzących działalność jednoosobowo oraz zmniejszającym się zainteresowaniu firm z tzw. wielkiej czwórki przeprowadzaniem badań sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych niebędących jednostkami zainteresowania publicznego.

Dziennik Gazeta Prawna

24 maja 2022

Zdaniem „DGP” mniejsza liczba biegłych rewidentów prowadzących działalność jednoosobowo może być traktowana jako zjawisko pozytywne. Druga tendencja budzi natomiast obawy o zagrożenia dla inwestorów.

Zmiany na rynku, o których pisze gazeta, są widoczne w raporcie przygotowanym przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Jak pokazują dane z raportu „z roku na rok zmniejsza się liczba firm audytorskich. Przez ostatnie cztery lata ubyło ich 10 proc., czyli 152 podmioty. Na koniec 2021 r. było ich 1364, rok wcześniej 41 więcej. Największy spadek ma miejsce w grupie jednoosobowych audytorów. Na koniec 2018 r. na liście firm audytorskich było 795 takich podmiotów, na koniec 2021 r. - już tylko 665. Oznacza to spadek o 16 proc.”

Jak zauważyła cytowana przez „DGP” Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, „badanie sprawozdań finansowych firm wymaga dziś interdyscyplinarnych zespołów fachowców”. Prezes KRBR wyjaśniła, że konsolidację widoczną na rynku wymuszają: rosnąca złożoność badań, wymogi regulacyjne oraz metodologiczne, wynikające ze zmieniających się standardów, a jednocześnie coraz większa odpowiedzialność ciążąca na biegłych rewidentach. W jej opinii „koncentracja na rynku audytorskim będzie postępować wraz z malejącą rolą analizy danych historycznych i rosnącymi oczekiwaniami rynku, aby biegły rewident poświęcał więcej uwagi bieżącym ryzykom”. Prezes KRBR zwróciła też uwagę na rosnącą część rynku związaną z raportowaniem ESG. To wszystko – jej zdaniem - może się przełożyć na wzrost kosztów po stronie firm audytorskich. Jak stwierdziła, „konsolidację wymuszają więc oczekiwania rynkowe i biegli powinni być na to przygotowani”.

Jak wynika z raportu PANA, znacząco zmienia się również struktura podmiotów wykonujących badania funduszy inwestycyjnych oraz subfunduszy (czyli funduszy inwestycyjnych wydzielonych wewnątrz głównego funduszu inwestycyjnego). Dane zebrane przez nadzorcę pokazują, że wielka czwórka wycofuje się z badania funduszy niebędących jednostkami zainteresowania publicznego (JZP), czyli nieobjętych nadzorem publicznym. Jak zauważa redakcja „w 2021 r. największe firmy audytorskie zajmowały się nimi w nieznacznym procencie; przeprowadziły tylko 10 proc. audytów, podczas gdy w 2020 r. było to 32 proc.” Najwięksi gracze na rynku skupiają się na audycie funduszy będących JZP.

Cały artykuł dostępny na stronie internetowej DGP po zalogowaniu https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8424090,firmy-audytorskie-wielka-czworka-biegly-rewident.html

 

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl