Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:54, 16.07.2024 r.

Dziennik Gazeta Prawna: Badanie sprawozdań za 2021 rok. Wskazówki PANA i KRBR

„Dziennik Gazeta Prawna” podkreśla, że chociaż badane przez biegłych rewidentów sprawozdania dotyczą roku 2021, to muszą oni także poświęcić dużo uwagi temu, jak na sytuację badanej organizacji wpłynie wojna w Ukrainie oraz związane z nią zagrożenia o charakterze cybernetycznym.

Dziennik Gazeta Prawna

25 kwietnia 2022

Jak odnotowuje „DPG”, „biegli rewidenci przystępując do badania sprawozdania finansowego za ubiegły rok, w pierwszej kolejności powinni zbadać, czy wojna i związane z nią sankcje i ograniczenia (np. w transporcie) zagrażają kontynuacji działalności danej firmy. Jeśli nie, wówczas sytuacja w Ukrainie nie wpłynie bezpośrednio na wycenę aktywów i pasywów w sprawozdaniu za 2021 r.”. Następnym krokiem powinno być przeanalizowanie innych zdarzeń powiązanych z wojną. O tym, jakie elementy powinny wchodzić w skład badania dokonywanego przez biegłego rewidenta, w artykule wypowiadają się Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, oraz Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Jak zauważyła prezes KRBR, elementem oceny ryzyka w badanej organizacji powinny być kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. „Bezpieczeństwo to może być szczególnie ważne w przypadku jednostek mających kluczowe znaczenie dla polityki, infrastruktury i narażonych na ryzyko ataku. Chodzi o energetykę, transport, banki, usługi finansowe, obronność” – wyjaśniła. Zaznaczyła także , że również organizacje z innych sektorów, zwłaszcza małe i średnie jednostki, powinni być świadomi zagrożeń cybernetycznych i w związku z tym podejmować niezbędne środki ostrożności.

Barbara Misterska-Dragan podkreśliła także ryzyka związane z zagadnieniem prania pieniędzy. Jej zdaniem firmy audytorskie „powinny monitorować stale aktualizowane listy sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś i upewnić się, czy firma audytorska i jej klienci przestrzegają nałożonych sankcji”. Jak wyjaśnia, rolą audytora będzie przyjrzenie się m.in. klientom badanego podmiotu, ich strukturze właścicielskiej oraz wpływowi wojny na poszczególne jednostki grupy kapitałowej oraz na przygotowanie niezbędnych informacji.

Do artykułu dołączone jest zestawienie zaleceń PIBR oraz PANA do omawianych zagadnień.

Artykuł został opublikowany w wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” z dn. 25.04.2022 (w dodatku „Rachunkowość i Audyt”), jego wersja online dostępna jest pod adresem https://www.gazetaprawna.pl/rachunkowosc-i-audyt/artykuly/8406833,badanie-sprawozdan-za-2021-rok-rachunkowosc-i-audyt.html

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl