Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:51, 16.07.2024 r.

KRBR rozmawia z senatorami na temat projektu nowelizacji ustawy

Przedstawiciele samorządu biegłych rewidentów po raz kolejny  spotkali się z grupą senatorów, aby porozmawiać o senatorskim projekcie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

13 marca 2023

Spotkanie poświęcone projektowi nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym odbyło się  8 marca br. w Senacie. Izbę Wyższą reprezentowali senatorowie wchodzący w skład Senackiego Zespołu do Spraw Spółki GETBACK S.A. Samorząd reprezentowali prezes KRBR Barbara Misterska-Dragan, zastępczyni prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Monika Kaczorek oraz członek KRBR Kamil Jesionowski.

Reprezentanci samorządu przedstawili swoją opinię nt. projektu przygotowanego przez senatorów. Wskazano na negatywne skutki rozwiązań prowadzących do dalszego zaostrzania UoBR oraz ryzyka dla rynku finansowego związane z ich ewentualnym wdrożeniem. Samorząd wskazał również kierunki działań, które warto rozważyć w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, takie jak m.in. rozszerzenie definicji JZP czy przyjęcie rozwiązań wzorowanych na amerykańskiej ustawie Sarbanesa-Oxleya.

W sprawie projektu wniesionego przez senatorów członkowie KRBR spotkali się również w lutym z Marszałkiem Senatu prof. Tomaszem Grodzkim.

Stanowisko KRBR, opinie instytucji nadzorujących rynek finansowy oraz organizacji branżowych na temat projektu zmiany ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także sam projekt można znaleźć na stronie www. Senatu pod adresem:

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,223.html

Informacje o publikacjach prasowych związanych z tym tematem dostępne są w dziale „Przegląd prasy” na stronie PIBR

https://www.pibr.org.pl/pl/prasa/1934,Dziennik-Gazeta-Prawna-Rewidenci-sprzeciwiaja-sie-ograniczaniu-ich-uprawnien 

https://www.pibr.org.pl/pl/prasa/1917,Dziennik-Gazeta-Prawna-Szykuja-sie-ograniczenia-dla-bieglych-rewidentow

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl