Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:11, 26.11.2022 r.

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2021

Podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości audytowi poświęcony został osobny panel dyskusyjny.

27 września 2021

Organizatorem tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości, który odbył się w dniach 22-24.09, była Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. Podobnie jak w poprzednich latach, Zjazd był okazją do przedstawienia dorobku naukowego i doświadczeń ośrodków akademickich oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Jest to najważniejsze wydarzenie w środowisku pracowników naukowych zajmujących się problemami rachunkowości w Polsce, gromadzące od lat zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
Podczas OZKR nie zabrakło tematyki związanej z audytem. Przemowa Barbary Misterskiej-Dragan Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów była jednym z elementów otwierających konferencję. Drugiego dnia OZKR odbył się natomiast panel poświęcony audytowi. Jego gospodarzem był Piotr Witek – członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz prezes gdańskiego oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a w gronie uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządu biegłych rewidentów – Barbara Misterska-Dragan, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Kamil Jesionowski oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Monika Matyszewska.

Uczestnicy panelu omawiali kwestie takie jak wartości szacunkowe w sprawozdawczości finansowej i audycie, wyzwania związane z kontynuacją działalności (także w kontekście skutków pandemii COVID 19), ryzyka oszustw w sprawozdawczości finansowej czy zrównoważony rozwój jako nowe wyzwanie sprawozdawczości zintegrowanej. Prezes KRBR powiedziała, że w dynamicznie zmieniającym się świecie audyt nie zostaje z boku, a biegli rewidenci certyfikują zmiany w gospodarce, które są widoczne w sprawozdaniach finansowych. Zdaniem Barbary Misterskiej-Dragan znaczenie zawodowego sceptycyzmu w czasach post-covidowych rośnie, gdyż rośnie także presja na kierownictwo jednostki, aby pokazać badane firmy w dobrym świetle.

Monika Matyszewska skoncentrowała się na audycie widzianym z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Jak zauważyła, wiele z wyzwań, przed którymi stają takie jednostki, jest bardzo podobnych, jak te, z którymi mierzą się duże firmy – różnica polega jednak na posiadanych zasobach czy na kompetencjach pracowników. Podkreśliła ogromne znaczenie dialogu z przedstawicielami badanej jednostki. Jej zdaniem dialog ten bywa trudny w mniejszych firmach, w których osoby zarządzające są jednocześnie założycielami i właścicielami przedsiębiorstwa. Atutem tych firm jest jednak to, że są elastyczne – a w sytuacji zawirowań wywołanych pandemią były w stanie elastycznie zareagować i przyspieszyć ze zmianami, które były planowane. Natomiast problemem może być to, że w mniejszych firmach brakuje refleksji np. nad tym, jak regulacje z zakresu ochrony środowiska wpłyną na ich branżę.

Kamil Jesionowski zwracał uwagę na bardzo płynną, trudną do wykrycia granicę między niespójnością a stronniczością. Zaznaczył, że nieświadomy błąd oraz świadome oszustwo powodują taki sam skutek dla badanego sprawozdania finansowego. Jego zdaniem należy podchodzić sceptycznie do każdego dowodu – ale niemożliwe jest, aby każdy kwestionować, bo to uniemożliwiłoby biegłemu rewidentowi efektywną pracę.

W podsumowaniu panelu prezes Misterska-Dragan podkreśliła, że samorząd biegłych rewidentów musi się mierzyć z licznymi wyzwaniami, wśród których jednym z ważniejszych jest pozyskanie nowych osób do zawodu. Jak zaznaczyła, nie sposób zrealizować tego celu bez współpracy uczelni. Zaapelowała o to, aby pokazywać potencjalnym kandydatom, jak atrakcyjny jest zawód biegłego rewidenta – jako profesja multidyscyplinarna, ciekawa i zmienna.

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2021 został objęty patronatem honorowym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl