Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:34, 22.07.2024 r.

Barbara Misterska-Dragan
Barbara Misterska-Dragan
Prezes KRBR
11 maja 2018

Wyzwania okresu przejściowego

Zarówno biegli rewidenci, jak i ich klienci zbierają właśnie pierwsze doświadczenia z badaniami sprawozdań finansowych przeprowadzanych według nowych zasad. Miejmy nadzieję, że ostatecznie rozwieje to wszelkie wątpliwości.

Zwracaliśmy już uwagę na to, że nie wszyscy zauważyli zmiany wprowadzone nową ustawą o biegłych rewidentach. Bywa, że rady nadzorcze wciąż zamiast pojedynczego dokumentu domagają się raportu i opinii z badania, zaś sami audytorzy czują dyskomfort, przekazując tylko sprawozdanie z badania. Wydaje mi się, że przesądzającym argumentem jest tu po prostu wymóg ustawowy. Biegli rewidenci, mówiąc najkrócej, najzwyczajniej nie mogą zachować się inaczej. Ustawa o biegłych rewidentach nie daje nam innej możliwości niż przygotowanie sprawozdania z badania i określa również jego zakres informacyjny.

Nigdy dość podkreślania, przynajmniej w tym przejściowym okresie, że sprawozdanie z badania zawiera wszystko to, co potrzebne użytkownikom opinii biegłego rewidenta – wszystkim interesariuszom badanego podmiotu. Warto zauważyć, że sprawozdania z badania jednostek zaufania publicznego są znacznie bogatsze niż dotychczasowe opinie z badania. Przedstawiają choćby informacje dotyczące niezależności biegłego rewidenta, sposobu jego wyboru, informacje o dodatkowym sprawozdaniu dla komitetu audytu oraz kluczowe kwestie dotyczące badanego sprawozdania finansowego.

Ten ostatni punkt to istotne rozszerzenie zakresu informacyjnego, wprowadzające użytkownika w tajniki badania sprawozdania finansowego. Wskazuje istotne obszary sprawozdania i ewentualne ryzyka z nimi związane – oraz to, jak zareagował na nie biegły i jakie przeprowadził procedury celem zbadania, czy takie zniekształcenia faktycznie istnieją. Wartość informacyjną sprawozdania z badania docenią banki, właściciele, akcjonariusze. W tym syntetycznym dokumencie znajdują się informacje pomocne w ocenie pracy zarządu czy ryzyka finansowania czy udzielenia kredytu. To opinia o sprawozdaniu finansowym zajmuje najważniejsze miejsce . To jest clou wartości dodanej oferowanej przez audytora.

Owszem, pojawiają się sygnały, że np. KRS nie chce uznać sprawozdania z odmową wydania opinii, a niektóre rady nadzorcze wciąż szukają w sprawozdaniu obszernego załącznika – raportu. Myślę jednak, że to tylko specyfika okresu przejściowego. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy rozmowa biegłego rewidenta z klientem, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości. PIBR wspiera w tym zwłaszcza małe i średnie firmy audytorskie – polecamy podsunąć przedstawicielom badanej firmy lekturę działu DLA BIZNESU na stronie internetowej samorządu. Przygotowaliśmy także przykładowe sprawozdanie z badania – taka modelowa ilustracja pozwoli omówić nowe rozwiązania na konkretnym tekście.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl