Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:25, 2.03.2024 r.

Barbara Misterska-Dragan
Barbara Misterska-Dragan
Prezes KRBR
27 grudnia 2017

Nowe sprawozdanie z badania: krótsze, a bardziej treściwe

Co powiedzieć klientom, którym wydaje się, że nowe sprawozdanie z badania to zbyt zwięzły dokument?

Nowa ustawa o biegłych rewidentach wprowadziła w miejsce raportu i opinii jedno sprawozdanie z badania. Z różnych stron docierają jednak sygnały, że dokument ten może być mniej zrozumiały dla klientów i postrzegany przez nich jako mniej użyteczny, gdyż już choćby z racji objętości zawiera mniej informacji niż dotychczasowy zestaw.

Jak rozwiać te wątpliwości?

Zacznijmy od tego, że na sprawozdanie z badania składa się również akapit opiniujący, w którym – tak jak w dotychczasowej opinii – przedstawiona jest ocena sprawozdania finansowego. Należy pamiętać, że sprawozdanie z badania może zawierać tylko te elementy, które wymienia ustawa o biegłych rewidentach, nowe standardy badania (MSB) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014. W rozporządzeniu, które obowiązuje jednostki zainteresowania publicznego wskazano między innymi, że w dokumencie tym należy przedstawić opis znaczących rodzajów ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym spowodowanego oszustwem, oraz podsumowanie reakcji biegłego rewidenta, a w razie potrzeby wskazać na najważniejsze spostrzeżenia z tym związane.

Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że wszystkie podstawowe informacje zawarte są w jednym dokumencie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby celem zaspokojenia większych potrzeb klienta badania przygotować dla niego dodatkowy dokument w postaci np. memorandum informacyjnego, sprawozdania dla zarządu czy raportu o sytuacji finansowej. Należy jednak pamiętać, że nie są one załącznikami do sprawozdania z badania. Oznacza to choćby, że nie muszą być upubliczniane wraz z nim. Klient  może się nimi posługiwać na przykład w kontaktach z bankiem.

Warto raz jeszcze podkreślić, że to właśnie jedna  z większych zalet obecnego rozwiązania. Sprawozdanie konsumuje obowiązkowy zestaw fundamentalnych danych, a zatem nie muszą być one powtórzone w dodatkowych dokumentach. Biegły rewident może więc dostosować produkty swojej pracy do potrzeb klienta i położyć nacisk tam, gdzie to najbardziej przydatne. Warto przy tym rozważyć, czy nie powinno być to przez strony potraktowane jako  odrębna usługa z dużą wartością dodaną.

Funkcjonujemy obecnie w okresie intensywnych zmian. Wdrożyliśmy nową ustawę o biegłych rewidentach, zaczęliśmy powszechne stosowanie MSB – to wszystko oznacza swoiste nowe otwarcie zarówno dla biegłych rewidentów, jak i naszych klientów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl