opinie

/assets/img/2393,original,1_1_Krzysztof-Burnos.jpg
8 listopada 2017

Crowdsourcing nadzoru finansowego

Krzysztof Burnos - Prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wprowadzenie powszechnie dostępnych elektronicznych sprawozdań finansowych byłoby dla bezpieczeństwa obrotu rewolucyjną wręcz zmianą na lepsze. Nowelizacja ustawy o Krajowym rejestrze Sądowym wprowadzić ma obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Prawdopodobnie nic nie zmieni się jednak w ich nienajlepszej publicznej dostępności. Resort sprawiedliwości powołuje się na koszty i trudności natury technicznej, związane z konieczną wydajnością ewentualnego systemu udostępniającego sprawozdania, ale wobec możliwej do uzyskania skokowej poprawy bezpieczeństwa obrotu te argumenty wydają mi się niezbyt przekonujące.

/assets/img/2393,original,1_1_Krzysztof-Burnos.jpg
6 listopada 2017

Audyt podatkowy? Tak, w standardzie rewizji finansowej

Krzysztof Burnos - Prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Ujawnianie schematów optymalizacyjnych idzie w parze z audytem podatkowym. Ministerstwo Finansów pracuje nad regulacją nakładającą na twórców schematów optymalizacyjnych obowiązek zgłaszania ich do Krajowej Administracji Skarbowej. Biegli rewidenci – którzy zwykle nie uczestniczą w opracowywaniu czy wdrażania schematów podatkowych – zgłaszaliby zaś KAS schematy napotkane podczas badania sprawozdań finansowych, których nie zaraportowali doradcy podatkowi czy inni pośrednicy.

/assets/img/2397,original,1_Barbara-Misterska-Dragan.jpg
30 października 2017

Uwaga na warunki przetargowe!

Barbara Misterska-Dragan - Zastępca prezesa PIBR

Nawet duże spółki zapominają o nowych wymogach wobec umów na audyt. Nowa ustawa o biegłych rewidentach weszła w życie jeszcze w czerwcu, ale niektóre spółki wciąż jeszcze stosują stare szablony zamówień na badanie sprawozdań finansowych czy warunków przetargowych. Najpowszechniejszy zapewne błąd to roczny okres, na który ma być zawarta umowa z firmą audytorską. Tymczasem wobec badań, które dotyczą okresu rozpoczynającego się po 16 czerwca 2016 r. ustawa przewiduje obowiązek podpisywania pierwszej umowy z audytorem na dwa lata.

/assets/img/2396,original,1_Ewa-Sowinska.jpg
23 października 2017

Co daje audyt raportów niefinansowych?

Ewa Sowińska - Zastępca prezesa PIBR

Raportowanie pozafinansowe to także odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych. Wsparcie biegłego rewidenta pozwala zmniejszyć ryzyko. Coraz częściej słyszy się opinię, że znaczenie „twardej” wartości bilansowej dla wyceny spółki spada: jeśli jeszcze niedawno mogła ona decydować o wycenie w około 80%, obecnie – choćby w przypadku wielu firm branży technologicznej – jej waga została zredukowana wręcz do kilkunastu procent. To czyni odpowiedź na pytanie „czy weryfikować dane niefinansowe?” czysto retorycznym.

/assets/img/2393,original,1_1_Krzysztof-Burnos.jpg
16 października 2017

Interesariusze chcą audytu raportowania niefinansowego

Krzysztof Burnos - Prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Organiczne dochodzenie do powszechnego audytu raportów niefinansowych jest długofalowo korzystne dla spółek, ich interesariuszy, biegłych rewidentów i instytucji regulacyjnych.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl