Opinie

Ewa Sowińska
11 stycznia 2018

Biegli rewidenci w radach nadzorczych

Ewa Sowińska — Zastępca prezesa PIBR

Kiedy spojrzeć na nowe wymogi kompetencyjne wobec członków komitetów audytu, nasuwa się jednoznaczny wniosek: idealnymi kandydatami do tych ciał są biegli rewidenci.

Jolanta Gałuszka
4 stycznia 2018

Brexit? Warto porozmawiać z zarządem

Jolanta Gałuszka — Skarbnik PIBR

Widmo „twardego” Brexitu zostało oddalone – ale wyjście Wielkiej Brytanii z UE to wciąż ważny czynnik ryzyka.

Barbara Misterska-Dragan
27 grudnia 2017

Nowe sprawozdanie z badania: krótsze, a bardziej treściwe

Barbara Misterska-Dragan — Zastępca prezesa PIBR

Co powiedzieć klientom, którym wydaje się, że nowe sprawozdanie z badania to zbyt zwięzły dokument?

Krzysztof Burnos
8 listopada 2017

Crowdsourcing nadzoru finansowego

Krzysztof Burnos — Prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Wprowadzenie powszechnie dostępnych elektronicznych sprawozdań finansowych byłoby dla bezpieczeństwa obrotu rewolucyjną wręcz zmianą na lepsze. Nowelizacja ustawy o Krajowym rejestrze Sądowym wprowadzić ma obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. 

Krzysztof Burnos
6 listopada 2017

Audyt podatkowy? Tak, w standardzie rewizji finansowej

Krzysztof Burnos — Prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Ujawnianie schematów optymalizacyjnych idzie w parze z audytem podatkowym. Ministerstwo Finansów pracuje nad regulacją nakładającą na twórców schematów optymalizacyjnych obowiązek zgłaszania ich do Krajowej Administracji Skarbowej. Biegli rewidenci – którzy zwykle nie uczestniczą w opracowywaniu czy wdrażania schematów podatkowych – zgłaszaliby zaś KAS schematy napotkane podczas badania sprawozdań finansowych, których nie zaraportowali doradcy podatkowi czy inni pośrednicy.

Barbara Misterska-Dragan
30 października 2017

Uwaga na warunki przetargowe!

Barbara Misterska-Dragan — Zastępca prezesa PIBR

Nawet duże spółki zapominają o nowych wymogach wobec umów na audyt. Nowa ustawa o biegłych rewidentach weszła w życie jeszcze w czerwcu, ale niektóre spółki wciąż jeszcze stosują stare szablony zamówień na badanie sprawozdań finansowych czy warunków przetargowych. Najpowszechniejszy zapewne błąd to roczny okres, na który ma być zawarta umowa z firmą audytorską. Tymczasem wobec badań, które dotyczą okresu rozpoczynającego się po 16 czerwca 2016 r. ustawa przewiduje obowiązek podpisywania pierwszej umowy z audytorem na dwa lata.

Ewa Sowińska
23 października 2017

Co daje audyt raportów niefinansowych?

Ewa Sowińska — Zastępca prezesa PIBR

Raportowanie pozafinansowe to także odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych. Wsparcie biegłego rewidenta pozwala zmniejszyć ryzyko. Coraz częściej słyszy się opinię, że znaczenie „twardej” wartości bilansowej dla wyceny spółki spada: jeśli jeszcze niedawno mogła ona decydować o wycenie w około 80%, obecnie – choćby w przypadku wielu firm branży technologicznej – jej waga została zredukowana wręcz do kilkunastu procent. To czyni odpowiedź na pytanie „czy weryfikować dane niefinansowe?” czysto retorycznym.

Krzysztof Burnos
16 października 2017

Interesariusze chcą audytu raportowania niefinansowego

Krzysztof Burnos — Prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Organiczne dochodzenie do powszechnego audytu raportów niefinansowych jest długofalowo korzystne dla spółek, ich interesariuszy, biegłych rewidentów i instytucji regulacyjnych.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf