Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:39, 9.12.2023 r.

Ewa Jakubczyk-Cały
Ewa Jakubczyk-Cały
Członkini komisji ds. etyki, Partner Zarządzający PKF Consult
1 sierpnia 2018

System kontroli jakości to nie jest dokument na półkę

Rozmowa z Ewą Jakubczyk-Cały, opiekunką sesji „System kontroli jakości w firmach audytorskich” podczas najbliższej Dorocznej Konferencji Audytingu.

Dlaczego ten temat jest obecnie ważny?

Nowa ustawa wprowadziła obowiązek opracowania i wdrożenia systemu kontroli jakości w firmach audytorskich. Audytorzy zadają więc sobie pytania o zakres i szczegółowość tych rozwiązań, zwłaszcza w powiązaniu z użytecznością systemu kontroli jakości w zarządzaniu firmą audytorską. Będziemy dyskutować o tym, jak opracować i wdrożyć system kontroli jakości, aby był powiązany ze strategią firmy audytorskiej, ułatwiał zarządzanie i pozytywnie wpływał na jakość rewizji finansowej.
Temat jest też aktualny dlatego, że zaczęły się budzące zrozumiałą niepewność kontrole firm audytorskich przez KNA, które w dużym stopniu dotyczą właśnie funkcjonowania systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej. Warto się do tego przygotować.

Jaka jest najważniejsza wiedza, którą będą mogli z panelu wynieść uczestnicy?

Kluczowym celem sesji jest zbudowanie świadomości, że system kontroli jakości w firmie audytorskiej nie jest tylko dokumentem „na półkę”, dla potrzeb ewentualnej kontroli KNA lub KKN. To element strategii firmy audytorskiej: przestrzeganie polityk i procesów w różnych obszarach sprawia, że postawione firmie cele stają się osiągalne. Omówimy więc cechy dobrego systemu i skutecznego przełożenia go na konkretne procedury, ale oczywiście nie damy gotowej recepty na stworzenie tego w poszczególnych firmach audytorskich. System kontroli jakości musi być zbudowany indywidualnie.

Bardzo ciekawym wątkiem naszego panelu będzie też optymalizacja ryzyka firm audytorskich związanego z systemem sankcji pokontrolnych KNA i KKN. Podzielimy się również wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi przygotowań do kontroli KNA i KKN oraz ich przebiegu.

Jakie kluczowe pytanie chce Pani zadać swoim panelistom?

Moimi gośćmi będą przedstawiciele firm różnej wielkości, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z wdrażaniem systemu kontroli jakości, ale też z kontrolami KNA i KKN. Myślę, że ten praktyczny aspekt będzie bardzo ciekawy. Chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się wszystkim etapom tych procesów. Jak opracować i wdrożyć system kontroli jakości, aby zapewnić zgodność polityk firmy audytorskiej z regulacjami, a poszczególnych procedur z celami polityk? Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę budując systemy kontroli jakości użyteczne dla firm audytorskich o zróżnicowanych strategiach rozwoju? Jak przygotować firmę audytorską do kontroli KNA lub KKN? Jaki jest zakres wymagań kontrolerów? Jakie przygotowywać dokumenty i zestawienia? Jak przebiega kontrola KNA i KKN?

Bardzo cenne będzie też poznanie perspektywy instytucji regulatorskich i nadzorczych, możliwe dzięki obecności przedstawicieli KNA i KKN.

***

„System kontroli jakości w firmach audytorskich”: 23 października, 14:45-17:00

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl