„Odpowiedzialność biegłego rewidenta” – książkowy rezultat XVII DKA

Książka – pod naukową redakcją prof. Marka Wierzbowskiego i z przedmową Ewy Sowińskiej – rozwija wątki debaty, która odbyła się podczas Dorocznej Konferencji Audytingu w 2016 r.

1 sierpnia 2017

Uczestnicy debaty – biegli rewidenci, prawnicy, a także specjaliści z zakresu zarządzania – dyskutowali o zmianach w podejściu biegłych do ryzyka, wymuszanych choćby przez  rosnące znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu i nowe rozumienie wartości przedsiębiorstwa, ale także nową ustawę o biegłych rewidentach. W opracowaniu przedstawiono m. in. odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonywania umowy lub popełnienia czynu niedozwolonego, analizę przepisów, które wprost lub potencjalnie odnoszą się do odpowiedzialności odszkodowawczej biegłych rewidentów, materialne przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także przebieg postępowania dyscyplinarnego, zasady odpowiedzialności karnoskarbowej i kontrolę działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich sprawowanej przez Krajową Komisję Nadzoru i Komisję Nadzoru Audytowego.

Książkę, dostępną w wersji papierowej i elektronicznej, wydał Wolters Kluwer. Więcej informacji na temat tej publikacji można znaleźć na stronie wydawcy.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl