Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:16, 14.06.2024 r.

Krzysztof Burnos
Krzysztof Burnos
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
6 listopada 2017

Audyt podatkowy? Tak, w standardzie rewizji finansowej

Ujawnianie schematów optymalizacyjnych idzie w parze z audytem podatkowym. Ministerstwo Finansów pracuje nad regulacją nakładającą na twórców schematów optymalizacyjnych obowiązek zgłaszania ich do Krajowej Administracji Skarbowej. Biegli rewidenci – którzy zwykle nie uczestniczą w opracowywaniu czy wdrażania schematów podatkowych – zgłaszaliby zaś KAS schematy napotkane podczas badania sprawozdań finansowych, których nie zaraportowali doradcy podatkowi czy inni pośrednicy.

Skoro jednak oczekuje się, że audytorzy będą wyławiać agresywne optymalizacje podczas badania sprawozdawczości finansowej, nieodparcie nasuwa się wniosek: wykrycie takich schematów będzie pewniejsze, jeśli przedmiotem audytu będzie nie sprawozdanie finansowe, a rozliczenie podatkowe czy wręcz sprawdzenie, czy firma zastosowała schematy podatkowe i prawidłowo o nich poinformowała.

Co ważne, audyt podatkowy musi być zbliżony do audytu finansowego – obudowany standardami oraz gwarancjami niezależności. To istotny wyróżnik: jako audytorzy jesteśmy niezależni, natomiast w interesie pośredników i doradców jest sprzedać podatnikowi usługę podatkowo rentowną – dającą podatkowe oszczędności – której nie będzie trzeba raportować do KAS. W tym sensie nie są zatem niezależni i obiektywni, bo otrzymują wynagrodzenie za efekt usługi. Dla przedsiębiorcy, którego bezpośrednio dotkną ewentualne sankcje ze strony fiskusa coraz bardziej asertywnie ścigającego agresywne optymalizacje, to kluczowy czynnik. Niezależny audyt podatkowy daje gwarancję bezpieczeństwa.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl