Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:31, 1.12.2023 r.

Drugie wydanie „Przewodnika MSB” już dostępne!

Zaktualizowane i udoskonalone drugie wydanie „Przewodnika MSB – Procedury” można już bezpłatnie pobrać z e-Biblioteki.

12 grudnia 2017

Do e-Biblioteki trafiło właśnie drugie wydanie „Przewodnika MSB – Procedury”. Zawiera ono kluczowe zmiany wynikające z nowej ustawy o biegłych rewidentach (np. zagadnienia przyjęcia i kontynuacji zlecenia), wprowadza także uwagi zebrane w czasie spotkań z niemal dwoma tysiącami biegłych rewidentów ze wszystkich oddziałów regionalnych w ramach projektu „Z Przewodnikiem po Polsce”.

Najważniejsze nowości

Nowe wydanie wprowadza załącznik „Oświadczenie kierownika jednostki”, który pomoże biegłym komunikować się w tym zakresie z klientem – to  kolejna pomoc w tworzeniu dobrych praktyk stosowania MSB. W nowym „Przewodniku…” znalazł się także bardzo przydatny materiał, który pomoże w określeniu wielkości próby przy testach kontroli. W bibliotekach procedur w każdym obszarze przypisano procedury do stwierdzeń, co ułatwi proces planowania i reakcji na ryzyko. Uzupełnione fragmenty opisowe w częściach dotyczących podejścia do szacowania ryzyka i podejścia do kontroli wewnętrznej stały się także jaśniejsze. Dla potrzeb ustalenia istotności przyjęto rozwiązania IFAC zamiast dotychczasowych, pochodzących z materiału ICAS. Ponadto dokonano wielu ułatwiających lekturę udoskonaleń graficznych i redakcyjnych (np. ujednolicenie infografik i tabel czy wprowadzenie jednakowego układu treści we wszystkich częściach).

Dla ułatwienia korzystania z nowej wersji „Przewodnika…” wszystkie ważne zmiany wyszczególnione zostały we wstępie do II wydania. Pełna treść publikacji dostępna jest w e-Bibliotece na stronie PIBR.

Przewodnik MSB - procedury, wydanie II (wersja WORD dostępna jest w profilu biegłego rewidenta po zalogowaniu, w sekcji "Rozwiń panel" dostępnej w lewym górnym rogu strony).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl